Inovace v evidenci služeb: výstupy projektu!

Inovace v evidenci služeb: výstupy projektu!

IQ Roma servis, stejně jako většina poskytovatelů sociálních a poradenských služeb, každodenně eviduje a zpracovává mnoho informací o práci se svými klienty a klientkami.  

Zápis a zpracování všech dat je (nejen) časově náročný proces, a tak se již dlouhodobě snažíme hledat cesty, jak jej co nejvíce zefektivnit. Zároveň usilujeme o to, aby tato data byla co nejvíce přístupná také klientům a klientkám a oni tak mohli potenciál záznamů o službách co nejvíce využít ve svůj prospěch. 

Díky podpoře Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus jsem se mohli více než rok intenzivně věnovat prozkoumávání  způsobů záznamu informací o poskytovaných službách s využitím Human center design (HCD) přístupu a na tomto základě jsme vytvořili sadu opatření (prototypů), která zvýší kvalitu a praktičnost evidence. 

Co jsme dosud zjistili, a jaké návrhy řešení jsme již navrhli, jsme popsali do komplexní Souhrnné zprávy. 

Praktické aspekty toho, jak jsme při řešení popsaného problému postupovali, jsme pro všechny, kdo hledají inspiraci, jak lze metodou HCD postupovat, shrnuli do Manuálu dobré praxe pro tvorbu záznamů v organizacích, které poskytují sociální a poradenské služby pro sociálně vyloučené.

Nepolevujeme! Naše zjištění a návrhy řešení chceme dále rozvíjet a ve finalizaci evidenčního systému směřujícímu ke kvalitnímu záznamu a větší participaci klientstva.  Více informací, výstupy projektu, včetně interaktivního prototypu evidenčního systému, naleznete na rozcestníku.

 

Kontakt

Mgr. Šárka Pólová

e-mail: sarka.polova@iqrs.cz

tel: 775 894 249