IQ Roma servis je spolehlivá organizace

IQ Roma servis je spolehlivá organizace

IQ ROMA SERVIS JE SPOLEHLIVÁ NEZISKOVKA. PRŮBĚŽNĚ SE VZDĚLÁVÁ A ZLEPŠUJE SVOJE SLUŽBY.

 

Na konci loňského roku byla neziskové organizaci IQ Roma servis prodloužena Značka spolehlivosti, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Na zkvalitňování svých služeb pracuje organizace nadále, například v rámci evropského projektu Kvalita především. Pod jeho hlavičkou proběhlo v organizaci několik externích auditů.

 

Jednalo se o cvičné externí audity všech tří poskytovaných sociálních služeb – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a terénního programu. Na jeho základě byly pracovníkům předány podněty a doporučení ke zlepšení přímé práce s klienty, tak aby co nejlépe odpovídala klientským potřebám.

Zároveň jsme od auditorů získali pochvalu za ochranu práv klientů či informování zájemců o podmínkách služby. Důležitým zjištěním byl i fakt, že v obcích, kde organizace služby poskytuje, nenahrazuje jiné dostupné služby či vhodně navazuje klienty na jiné dostupné zdroje,“ říká k auditu Zuzana Siváková, projektová manažerka.

 

 

Efektivní rozhovor

Na základě doporučení auditora se pro pracovníky v přímé práci konal akreditovaný kurz na téma zlepšování komunikačních dovedností pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Kurz už absolvovalo 14 zaměstnanců, nyní probíhá další kolo. „Pro mě osobně byl tématem, které procházelo napříč celým kurzem, motiv zmocňování. Tedy jak s klientem pracovat na hledání jeho vnitřních zdrojů. A jak odhalovat možná řešení jeho očima dřív, než začneme nabízet řešení ze své vlastní pozice. Podstatným pro můj upřímně skvělý pocit z kurzu byla jeho atmosféra, pocit napojení a otevřenosti,“ říká Michal Jašek, jeden z interních koordinátorů kurzu.

 

Prostor pro otevřenou komunikaci

Momentálně také probíhají v návaznosti na projekt facilitovaná setkání vedoucích pracovníků. „ Jsem přesvědčena o tom, že všichni vedoucí vnímají prostor pro sdílení a sounáležitost. Prostor pro utužování vztahů a otevřenou komunikaci a vzájemnou podporu,“ říká k těmto setkáním Martina Horváthová, vedoucí Kariérového centra IQ Roma servisu. I ostatní vedoucí týmů se shodují na tom, že jsou pro ně taková setkání velmi přínosná. „Díky supervizi znám i potřeby jiných vedoucích,“ doplňuje Hana Vávrová, vedoucí nízkoprahového klubu.

 

Stáže v jiných organizacích jsou velmi přínosné

Cílem projektu Kvalita především je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v organizaci tak, aby co nejlépe odrážely potřeby klientů a posouvaly je v jejich životních situacích dál. „Po skončení auditů se nyní snažíme zavést doporučení do praxe – půjde o nové formulování cílů sociálních služeb a dohod s klienty, budeme revidovat  některé metodiky, se kterými pracujeme. Průběžně  budeme poskytovat  vedoucím pracovníkům individuální i skupinové supervize, tak abychom posílili jejich roli vedoucích, konzultovat metodické záležitosti s externími odborníky, chceme pokračovat ve vzdělávání našich pracovníků a umožňovat jim stáže v jiných organizacích, které obvykle bývají velmi přínosné,“ doplňuje Zuzana Siváková.

 

Kontakt pro média:

Zuzana Siváková, zuzana.sivakova@iqrs.cz, M (00420) 703 146 194

FOTO: Michal Jašek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *