V HLAVNÍ ROLI DÍTĚ – nové přístupy v sociální práci s ohroženými rodinami

V HLAVNÍ ROLI DÍTĚ – nové přístupy v sociální práci s ohroženými rodinami

Projekt neziskové organizace IQ Roma servis s názvem Zaostřeno na rodinu je cílen na vzdělávání sociálních pracovníků věnujících se ohroženým rodinám. Projekt rozvíjí nové metody, jejichž hlavním principem je partnerství, respekt a spolupráce při hledání řešení složité situace dítěte a jeho rodiny a ponechání zodpovědnosti za řešení rodině. Pozornost je netradičně zaměřena především na děti, jejichž hlas má stejnou váhu, jako hlas dospělých.

 

„Řekla jsem, co jsem v sobě už dlouho držela,“ říká o zkušenosti s tzv. interaktivní případovou konferencí čtrnáctiletá Magda, u které problémy v rodině vyústily v silnou psychickou nepohodu, díky níž nedokázala chodit do školy. Setkání, které pro její rodinu zorganizoval sociální pracovník ve spolupráci s odborníky z IQ Roma servisu, pomohlo situaci dostat z mrtvého bodu. „Mnohdy k řešení pomůže už jenom to, že si lidé nahlas řeknou, co dlouho nebyli schopni si říct,“ říká k projektu Natálie Rumlová, která je administrátorkou projektu. Metody, které projekt rozvíjí – případové, interaktivní i rodinné konference – se zaměřují na podporu rodin a posílení jejich potenciálu a aktivní spolupráce  tak, aby bylo zajištěno bezpečí a dobré zázemí pro děti.

 

Jak to probíhá

Všechny tři konference jsou založeny na setkání rodiny, případně odborníků, kterému předchází důsledná příprava. Přímo na místě pak za odborného vedení nezávislého facilitátora všichni společně tvoří plán a zapojeno je také dítě. V případě rodinných konferencí si tzv. akční plán řešení připraví rodina zcela sama, sociální pracovník pouze následně dohlíží na jeho plnění. Interaktivní případová konference je speciálně zaměřená na mapování potřeb dítěte a dítě je na setkání připravováno několik týdnů dopředu. V bezpečném prostředí organizovaného setkání často dítě vůbec poprvé může říct nahlas svoje přání a potřeby a mnohdy mu rodiče poprvé věnují pozornost.

 

Metoda ve světě a u nás

Tyto inovativní metody, ve kterých se sociální pracovníci vzdělávali, jsou původně převzaty z prostředí západní Evropy. Případové konference jsou už dnes součástí české legislativy a sociální pracovníci mají povinnost je organizovat v případech, kdy je dítě významně ohroženo a zvažuje se zásah státu. Interaktivní konference, které svou specifickou podobou umožnují bezpečné a příjemné zapojení dítěte a sdělení jeho názoru, byly inspirovány praxí odborníků na zapojování dětí z anglického Sheffieldu. Rodinné konference, které vracejí zodpovědnost za řešení situace zpět do rukou rodiny, vznikly původně na Novém Zélandu, kde byly uzákoněny už v roce 1989. Od té doby se rozšířily do celého světa a například na Slovensku fungují v praxi už více než 10 let. Rodinné konference jsou výjimečné v tom, že shromažďují na jednom místě širší rodinu a další důležité osoby v životě dítěte za účelem spojit síly a vytvořit plán pomoci dětem.

 

V České republice realizuje nejdéle rodinné konference organizace Amalthea, která s nimi začala už v roce 2013 a dnes je nabízí pod samostatnou organizací RK centrum, a dále pražská organizace Lata. Interaktivní případové konference v ČR rozvíjí zejména organizace Amalthea a Lumos, které v tomto tématu nabízejí také školení pro odborníky z celé ČR. „Právě tyto organizace byly našimi významnými partnery v projektu Zaostřeno na rodinu, neboť nám záleželo na tom, aby se sociální pracovníci v Jihomoravském kraji vzdělávali od těch nejzkušenějších odborníků v České republice“, říká Sabina Maňková, odborná garantka projektu.

 

Na koho se obrátit

Všechny konference obvykle svolává orgán sociálně právní ochrany dětí v situaci, kdy je dítě ohroženo. Projekt Zostřeno na rodinu se zaměřoval na využití inovativních metod převážně pro rodiny, v nichž se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, mají problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi. Za tímto účelem spolupracovali jako partneři v projektu také zástupci organizací Spondea, Ratolest a Společnost Podané ruce. Výstupem všech setkávání a odborných workshopů, tedy dvouroční práce mnoha odborníků pod vedením týmu Zaostřeno na rodinu, jsou dvě metodické publikace, které budou volně ke stažení na stránkách www.iqrs.cz. Pracovníci projektu je také budou rozesílat na mnohá pracoviště v Jihomoravském kraji i celé ČR.

 

Pokud jste sociální pracovník a chcete se v těchto metodách vzdělat nebo hledáte organizátory a facilitátory případových, interaktivních a rodinných konferencí, můžete se obrátit na Akademii Diversitas, sociální firmu při IQ Roma servis, z.s., kde s Vámi tuto možnost rádi zkonzultují a konferenci pro Vás realizují.

Garantka projektu:

Klára Hamplová

klara.hamplova@iqrs.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *