Nácviky pohovorů pomáhají nezaměstnaným klientům najít zaměstnání

Nácviky pohovorů pomáhají nezaměstnaným klientům najít zaměstnání
Klienti účastnící se projektu Práce je šance mohou navštěvovat vzdělávací kurzy, které jim pomáhají odstranit překážky stojící v cestě nalezení vhodného zaměstnání. Projekt se zaměřuje na podporu dlouhodobě nezaměstnaných a jinak na trhu práce znevýhodněných osob a nabízí mimo dalších služeb (karierové a právní poradenství, tréninkové pracovní místa a stáže) i vzdělávací kurzy. Klienti tak mohou projít několikahodinovými workshopy věnovanými nácviku komunikačních a prezentačních dovedností, zvýšení finanční gramotnosti, porozumění typům smluv a nabídkám práce nebo pohovorům nanečisto.
Jedním z nich je i pan Matouš, který jeden den po absolvování nácviku pohovoru prošel pohovorem skutečným – a uspěl. Několik měsíců trvající období hledající zaměstnání mu pomohlo ukončit absolvování zkušebního pohovoru se zkušenou personalistkou, externě spolupracující s realizátory projektu. Ta panu Matoušovi dala zpětnou vazbu na jeho sebeprezentaci a na podobu životopisu. Klienta projektu druhý den přijala do zaměstnání společnost Siemens. „Nebylo to tak dlouhé, jako na nácviku, nekladli mi tolik otázek, ale nácvik mě utvrdil v mém přístupu k výběrovému řízení,“ z reflektoval Matouš nácviky po nástupu do zaměstnání.
Nejen nalezení zaměstnání
Dalším z klientů projektu je i pan Karel, obyvatel ubytovny ve Vyškově. Před vstupem do projektu byl nezaměstnaný. Měl zkušenosti s dělnickými pracemi v továrně a úklidy, už delší dobu se mu práci nedařilo najít. Přes projekt však nastoupil na tréninkové pracovní místo právě na úklid do organizace realizující projekt, která byla s jeho prací spokojená a nabídla mu smlouvu na hlavní pracovní poměr.
Pan Karel absolvoval kurz komunikačních a prezentačních dovedností, jehož součástí je i mapování silných stránek a ohledání dalšího karierového směřování, a uvědomil si, že mu vyhovuje práce, která je klidná a ve které je sám sobě pánem. „Už na ty kurzy ale nechci chodit, mám hodně lítání a chci se prostě soustředit na svoji práci. Zároveň se ale chci zlepšovat ve věcech, které jsem si právě díky kurzu s panem Kučerou uvědomil.“ Pan Karel se nyní zaměřuje na zlepšování dovedností spojených s ovládáním PC, protože za nepřítomnosti kolegyň nyní zaskakuje na recepci a v budoucnu uvažuje i o pozici vrátného.
Pan Jan byl dlouhá léta zaměstnaný na veřejně prospěšných pracích v úklidu veřejných prostor a nebyl si jistý, kterým směrem dál vykročit. Během kurzu Komunikačních a prezentačních dovedností přišel na to, že potřebuje změnu – a že se dál bude věnovat práci se zvířaty, buď v útulku, nebo v zoologické zahradě. Jiná klientka a účastnice stejného kurzu, paní Petra přišla na to, že pokud jí po několika letech práce s velmi flexibilní pracovní dobou a přesčasy ve finančním sektoru nezvýší mzdu a nenabídnou smlouvu na hlavní pracovní poměr, z práce odejde. Necítí se být dobře ohodnocená.
„Ono se může zdát, že pouhé uvědomění si, co člověk vlastně chce nebo čemu se chce věnovat, je hodně banální. Právě ale zvědomení toho, co nám v práci nesedí nebo co nám pomůže v dalším seberozvoji, je ale často tím nejtěžším krokem, který stojí v počátku změny vedoucí k uspokojení,“ říká karierový poradce projektu, Michal Jašek. „Aby náš projekt byl úspěšný, nemusíme nezbytně s klienty nacházet zaměstnání, za úspěch můžeme považovat i taková drobná individuální uvědomění si. Zbytek už je na klientovi a jeho aktivitě,“ dodává.
Projekt Práce je šance zprostředkovává dlouhodobě nezaměstnaným a sociálně znevýhodněným vzdělávací kurzy, které klientům zvyšují šanci nalézt zaměstnání. Do projektu realizovaného brněnskou neziskovou organizací IQ Roma servis a financovaného z evropských prostředků se do konce února zapojilo 71 osob, vzdělávací kurzy navštívilo celkem 19 osob.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *