Diskriminace na pracovním trhu je stále živé téma

Diskriminace na pracovním trhu je stále živé téma

Dnes, 12. února 2020 se na půdě úřadu Veřejné ochránkyně práv bude konat kulatý stůl na téma „Podoby spolupráce orgánů inspekce práce s neziskovými organizacemi při potírání diskriminace na pracovním trhu.“

Zástupci Kariérového centra, které sídlí v Brně na ul. Milady Horákové 38, se kulatého stolu účastní samozřejmě také, protože mezi témata každodenní práce hledání zaměstnání a kariérového rozvoje se téma diskriminace stále objevuje, přičemž cílem Kariérového centra je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných, především Romů.

Výzkumy dlouhodobě ukazují a praxe nám to potvrzuje, že diskriminace na pracovním trhu je prostředím, kde k lidé cítí býti nejčastěji diskriminováni. Cílem kulatého stolu bude zvýšit povědomí inspektorátu o aktuálních poznatcích neziskových organizací a zvýšení povědomí o možnostech a úskalích při dokazování diskriminace orgány inspekce práce.

„Od roku 2017 jsem s klientem řešila diskriminaci na pracovním trhu. Příslušný Inspektorát práce kontrolou zjistil porušení § 12 zákona o zaměstnanosti a § 4 odst. 2. zákona o zaměstnanosti. V daném případě tedy došlo k nerovnému zacházení a diskriminace z důvodu rasy při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání. Klient však svých práv dostál až v roce 2019, kdy byla podepsána Dohoda o narovnání. Prokazování diskriminace je náročné a procesy zdlouhavé, i to je jeden z důvodů, proč diskriminaci lidé nechtějí řešit.“ řekla Horváthová.

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-ombudsmanka-zorganizovala-setkani-k-ochrane-p/

 

 

Provoz Kariérového centra je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *