Kvalita především

Kvalita především

IQ ROMA SERVIS JE SPOLEHLIVÁ NEZISKOVKA. PRŮBĚŽNĚ SE VZDĚLÁVÁ A ZLEPŠUJE SVOJE SLUŽBY.

Organizace IQ Roma servis už několikrát získala titul Neziskovka roku a také jí byla prodloužena Značka spolehlivosti, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Na zkvalitňování svých služeb pracuje organizace nadále, například v rámci evropského projektu Kvalita především.

 

EXTERNÍ AUDITY

V rámci projektu Kvalita především proběhlo několik aktivit. Jednou z nich byly i externí audity, které se zaměřily na kvalitu poskytování našich registrovaných služeb – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež či terénní program. Během trvání projektu se konaly tyto audity dvakrát. V první fázi auditoři pracovníkům předali podněty a doporučení ke zlepšení práce s klienty, aby co nejvíce odpovídala klientským potřebám. „Zároveň jsme od auditorů získali pochvalu za ochranu práv klientů či informování zájemců o podmínkách služby. Důležitým zjištěním byl i fakt, že v obcích, kde organizace služby poskytuje, nenahrazuje jiné dostupné služby či vhodně navazuje klienty na jiné dostupné zdroje,“ říká k auditu Zuzana Wágnerová, projektová manažerka. Na konci projektu pak vyhodnocovali, jak se s jejich radami pracovníci sžili a jak se to odrazilo na klientské práci. Z tohoto vyhodnocení vznikla Souhrnná zpráva, se kterou bude organizace nadále pracovat v rámci interních procesů.

 

EFEKTIVNÍ ROZHOVOR           

Doporučení auditora se projevilo i na dalších aktivitách projektu. Pracovníci přímé práce se ve dvou bězích účastnili akreditovaného kurzu s názvem Efektivní rozhovor, zaměřeným na zlepšení komunikačních dovedností. „Pro mě osobně byl tématem, které procházelo napříč celým kurzem, motiv zmocňování. Tedy jak s klientem pracovat na hledání jeho vnitřních zdrojů. A jak odhalovat možná řešení jeho očima dřív, než začneme nabízet řešení ze své vlastní pozice. Podstatným pro můj upřímně skvělý pocit z kurzu byla jeho atmosféra, pocit napojení a otevřenosti“, říká Michal Jašek, jeden z interních koordinátorů kurzu.

 

SUPERVIZE VEDOUCÍCH SLUŽEB

V návaznosti na projekt probíhala také facilitovaná setkání vedoucích pracovníků. „Jsem přesvědčena o tom, že všichni vedoucí vnímají prostor pro sdílení a sounáležitost. Prostor pro utužování vztahů a otevřenou komunikaci a vzájemnou podporu,“ říká k těmto setkáním Martina Horváthová, vedoucí terénního programu IQ Roma servisu. I ostatní vedoucí týmů se shodují na tom, že jsou pro ně taková setkání velmi přínosná. „Díky supervizi znám i potřeby jiných vedoucích,“ doplňuje Hana Vávrová, vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

FACILITAČNÍ VÝCVIK

Organizace IQ Roma servis se neustále snaží držet krok se současnými trendy v sociální práci. Velmi populární a užitečné jsou momentálně případové, interaktivní a rodinné konference. Odborníků, kteří mohou takové konference pořádat nebo moderovat, je však na našem území málo. I z tohoto důvodu projevilo poměrně velké množství pracovníků zájem o proškolení ve facilitaci těchto konferencí. Proto byli do organizace pozvání odborníci, kteří intenzivně školili naše pracovníky. Ti byli po ukončení kurzu připraveni samostatně vést všechny typy těchto konferencí. Organizaci to v budoucnu přinese nejen skvělé odborníky na danou problematiku, ale i poptávku po pořádání a facilitování konferencí.

 

HATE SPEECH

V rámci projektu Kvalita především se mohli pracovníci IQ Roma servisu účastnit přednášky a diskuze s JUDr. Janem Latou Ph.D., který se řadí mezi odborníky zaměřené na boj proti terorismu a trestným činům spáchaných z nenávisti. Kromě něj se debaty účastnila i pracovnice organizace In Iustitia (konkrétně z brněnské pobočky Justýna), která se rovněž zabývá stejným tématem. Pro pracovníky byl čas strávený s těmito odborníky velmi přínosný, protože se kromě zajímavých kazuistik z tohoto odvětví dozvěděli také, jak mají v podobných případech postupovat a na koho je možné se obrátit.

 

ŠKOLENÍ DATABÁZE

Zaznamenávání vykonané práce je pro klientskou práci velmi důležité. Ze zaznamenaných informací každý pracovník dále čerpá, sleduje posuny klienta a vyhodnocuje spolupráci. Samozřejmě je to také nástroj hlídání kvality práce. Právě proto, že se jedná o tak důležitou činnost, byl pro pracovníky přímé práce vytvořen kurz na správné a užitečné zaznamenávání úkonů do interní databáze. Pro nové pracovníky sloužil kurz jako upevnění základů, pro služebně starší jako připomínka podstaty a důležitosti této práce.

 

ŠKOLENÍ INSOLVENCE

Školení insolvence reagovalo na letošní změnu zákona v této oblasti. Jelikož je zájemců o oddlužení v řadách našich klientů opravdu velké množství, sami pracovníci si o takto zaměřený kurz řekli. Kromě nového znění zákona si pracovníci také vyslechli rady a doporučení, jak správně vyplňovat potřebné formuláře, a jaké přílohy je nutno ke každému návrhu přiložit. Kurz byl pro všechny velkým přínosem, protože ucelené a kompletní informace o novele insolvenčního zákona do té doby nikde dohledat nemohly.

 

AKREDITOVANÉ KURZY

Projekt Kvalita především dal možnost pracovníkům účastnit se akreditovaných kurzů, které jim pomáhají v každodenní práci, nebo které je profilují a dělají tak z nich odborníky v nejrůznějších odvětvích sociální práce. Pracovníci se tak zaměřili například na téma individuální plánování, rozhovor s dětským klientem, pěstounství, dávky hmotné nouze nebo zadluženost či finanční gramotnost.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *