Svoboda do důsledků: mediální kampaň IQ Roma Servisu

Svoboda do důsledků: mediální kampaň IQ Roma Servisu

Můžeme vás poslat do plynu? Můžeme vám přát pobyt v gulagu? V prostředí internetu se mnozí domnívají, že pod pojmem svoboda slova se skrývá neomezená možnost slovně atakovat své okolí. Na to, že svoboda projevu má v online prostoru své hranice, upozorňuje nová mediální kampaň IQ Roma servisu Svoboda do důsledků. Prostřednictvím spotu, podcastů se zajímavými hosty, videí i trefných memes se kampaň snaží ukázat, že v reálném světě stejně jako v prostředí sociálních sítí si neseme zodpovědnost za naše výroky.

Neziskové organizace i cílové skupiny, s nimiž organizace spolupracují, se čím dál častěji stávají terčem nenávistných komentářů, slovního napadání a pronásledování.

Kampaň Svoboda do důsledků zahajuje dne 25. 9. 2020 večírek s podtitulem Ve vesmíru jsme si všichni rovni. Zde bude premiéra spotu, který bude následně od 28. 9. 2020 pravidelně vysílán na České televizi. Na tento spot naváže řada podcastů se zajímavými osobnostmi, které se budou vyjadřovat k fenoménu tzv. hate speech (nenávistné komentáře) a hate crime (trestný čin z nenávisti). Cyklus podcastů zahájí redaktorka Saša Uhlová, která se s problematikou dlouhodobě setkává v profesním životě. „Většina lidí, kteří na sociálních sítích říkají nebo píšou nenávistné příspěvky, často vědí, že nemají úplně pravdu, ale je to jak když se hádáte s partnerem, jste v brutálních emocích a začnete říkat něco, jen proto, abyste mu ublížili…“ popisuje svoji zkušenost s hejtry na sociálních sítích Saša. Kromě ní se k tematice nenávisti na sociálních sítích vyjádří redaktorka Ivana Svobodová z Respektu, Prezident unie státních zástupců JUDr. Jan Lata nebo odbornice na sociální sítě a bývalá členka Hate free Jana Leitnerová.

Odborníci a odbornice se společně setkají dne 15. 10. 2020 na panelové debatě s názvem „Profil českého ‚hejtra‘ aneb Nenávist v české společnosti“ a budou společně diskutovat, jak vypadá nenávist na sociálních sítích v českém prostředí, jaké jsou její konsekvence a zkusí nastínit možná řešení.

Od zahájení kampaně v září do začátku listopadu budou na facebookové stránce organizace publikovány krátká videa, zmíněné podcasty a memes. Reálné nenávistné komentáře – ,‚hejty“, se kterými se běžně setkáváme, budeme sdílet prostřednictvím facebookové stránky Zeď hanby. Pokud se autoři nenávistných komentářů na stránce najdou, budou mít možnost se veřejně za své výroky omluvit a poté budou ze stránky odebráni.

„Jsme zástupci neziskového a v posledních letech se stále častěji setkáváme s nelibostí části veřejnosti. Když ale tato nelibost přeroste do projevů, kdy jedinci vyhrožují, přejí někomu smrt nebo schvalují páchání násilí, musíme si položit otázku, jestli je toto ještě v pořádku,“ uvádí ředitel neziskové organizace IQ Roma servis Petr Máčal. „Podle českého právního řádu, ale i podle základních morálních hodnot, je to daleko za hranou. Zdánlivá anonymita našeho počítače nám dává odvahu, kterou však využíváme špatným směrem. Naše kontroverzní kampaň má připomenout, že se musíme vrátit k základním principům mezilidského chování jako je respekt a ohleduplnost,“ uzavírá Máčal.

Tato Kampaň je realizována na popud romské komunity a laskavě finančně podpořena Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.