LET’S GO TO GOOD SCHOOL

LET’S GO TO GOOD SCHOOL

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je vytvoření intenzivní podpůrné struktury pro romské rodiny, aby mohly nejen zapsat své děti do většinových škol, ale také úspěšně překonat překážky, které tyto školy vytvářejí, a nevracet se zpět do romských škol. Mezi další aktivity projektu patří podpora romských žáků v majoritních školách včetně zajištění komunikace mezi pracovníky školy a rodinami. Dále je třeba usnadnit podporu pracovníkům škol v oblasti inkluzivního vzdělávání romských dětí.

Součástí projektu je i systémová práce  na lokální i národní úrovni. Cílem je vybudovat síť s dalšími organizacemi a jednotlivci, kteří podporují desegregaci a inkluzivní vzdělávání romských žáků: základními školami a jejich zaměstnanci, univerzitními katedrami, dalšími romskými a proromskými organizacemi. Vzhledem k tomu, že segregované vzdělávání je problémem v celém Česku, je třeba do sítě zapojit organizace z jiných měst, aby si mohly vyměňovat odborné znalosti a prosazovat politická řešení.

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Bader Philatropies inc.

 

Kontaktní osoby:

 

Koordinátor projektu:                                                             

Martin Tománek

tel.: +420 777 479 876

e-mail: martin.tomanek@iqrs.cz

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: Veronika.koubkova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023