MILOSTIVÉ LÉTO

MILOSTIVÉ LÉTO

Když jsme se v IQ Roma servisu dozvěděli o Milostivém létu, informovali jsme o něm všechny naše klienty, kterým by odpuštění dluhů mohlo pomoci. Ze stovek klientů to ale nakonec zkusili jen desítky a z těch se jen několika málo jednotlivcům podařilo zbavit dluhu.

Milostivé léto byla mimořádná akce trvající tři měsíce, během které mohli dlužníci požádat exekutory o odpuštění dluhů vůči státu, městům a obcím, dopravnímu podniku, nemocnici, zdravotní pojišťovně, a dalším. „Stačilo“ uhradit dlužnou částku – jistinu a správní poplatek, který činil 908 Kč. 

Zní to parádně, ale po přečtení předchozích několika řádků je jasné, že Milostivé léto nebyla příležitost ke zbavení se dluhů vůči státu a veřejným institucím úplně pro všechny.

 

Pro koho tedy Milostivé léto bylo?

Slovy Silvie Elsnerové, zástupkyně ředitele pro klientské programy v IQ Roma servisu: „Milostivé léto je vhodné například pro někoho, komu je 20 až 30 let a jeho jediný problém v životě byla jízda na černo, nebo že nebyl nějakou dobu v evidenci úřadu práce a nemá zaplacené pojištění. Prostě nějaké hříchy z mládí. Pomůžou ti rodiče, zaplatíš to a super. Určitě je to lepší než nic. Ale že by to bylo nastavené tak, aby to pomohlo těm opravdu chudým, to ne.“

V čem je tedy problém?

„Lidé, kterým pomáháme, se často nachází ve velmi složitých životních situací a řeší existenční problémy. Z nezabavitelné částky, která se pohybuje okolo 8 tisíc na jednotlivce a čtvrtinu z této částky na každou vyživovanou osobu, se těžko saturují měsíční náklady rodiny. To pak raději zaplatíte 1000 Kč za jídlo a pleny pro děti, než za správní poplatek,“ popisuje své zkušenosti se situací mnohých rodin Martina Horváthová, vedoucí terénní sociální práce IQ Roma servisu.

I pokud se některé rodině nebo jednotlivci daří lépe a může podobné akce využít, záleží hodně na výši jistiny – nesmí být příliš vysoká. Pokud se pohybuje v řádu několika tisíc korun, je nemožné ji zvládnout splatit během tří měsíců.

 „Ti lidé by potřebovali delší dobu, aby si mohli splátky rozložit. Nebo aby na tu dobu, kdy se zapojili do Milostivého léta, jim byli pozastavené srážky z ostatních exekucí. Tak by Milostivé léto mohlo být i pro naše klienty, kteří se potýkají s více dluhy.“ dodává Silvie Elsnerová.

Podrobná data ohledně toho, kolik našich klientů se do Milostivého léta zapojilo a kolika z nich to skutečně pomohlo, budeme mít na konci března.

Už teď se ale zdá, že se do akce nezapojilo tolik lidí, kolik se předpokládalo. Kromě zmiňovaných problémů, se kterými jsme se potýkali my v IQ Roma servisu, byly v Brně problémy s informováním veřejnosti ohledně Milostivého léta a neochota ze strany exekutorů situaci řešit.

Milostivé léto tak bylo pouze symbolickým řešením dluhové problematiky. Na podzim plánuje Ministerstvo spravedlnosti akci zopakovat. Jestli u toho budou myslet i na ty nejchudší, teprve uvidíme.

 

 

Silvie Elsnerová

Martina Horváthová

Veronika Štiglerová