Příběhy lidí, zasažených tornádem

Příběhy lidí, zasažených tornádem

Tornádo, které se prohnalo dne 24. 6. 2021 přes část jižní Moravy, především v okolí Břeclavi. Vzalo doslova střechu nad hlavou i lidem na ubytovně. Díky podpoře, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se nám podařilo postupně zajistit bydlení všem lidem na ubytovně.

Tady přinášíme příběhy několika lidí, kterým tornádo zasáhlo do života.

 

PŘÍBĚH PANÍ PETRY

Klientka paní Petra bydlela se svým synem několik let v bytě, který jí pronajímal její známý. Syn navštěvoval střední školu a paní Petra pracovala na poloviční úvazek jako výpomoc v kuchyni. Když však její známý zemřel, jeho dědicové se rozhodli byt prodat a paní Petra musela hledat nové bydlení. Vzhledem k neočekávanému úmrtí majitele a finanční situaci neměla jinou možnost, než se přestěhovat na ubytovnu se společnými prostory s ostatními nájemníky.

 

Paní Petra však byla ráda, že se jí podařilo najít bydlení alespoň ve stejném městě a udržela si tak svou práci. Zaměstnání však bylo kvůli koronavirové pandemii také nejisté, protože pracovala jako výpomoc v restauraci s penzionem, přičemž činnost obou byla vzhledem k epidemiologické situaci značně omezena. Paní Petra zažívala náročné životní období, které vyvrcholilo dne 24. 6. 2021, kdy byl její dočasný domov zasažen tornádem a stal se neobyvatelným. Její finanční situace, vzhledem k vysokému prvotnímu vkladu, nedovolovala, aby se mohla přestěhovat do běžného komerčního nájmu. Smiřovala se s tím, že si bude muset se synem najít nové bydlení v podobné ubytovně, kde po ní nebudou chtít zaplatit „na ruku“ provizi, kauci a nájemné předem ve výši desítek tisíc korun.

 

Díky pomoci Výboru dobré vůle s proplacením právě této vysoké částky, která zahrnuje provizi, kauci a první nájemné, začala klientka věřit, že se opět postaví na vlastní nohy. Aktivně začala vyhledávat nabídky a chodila na prohlídky, až jeden byt konečně vyšel. V současné době žije paní Petra v bytě v klidné lokalitě města, má to blízko do práce a díky důstojnému bydlení opět pociťuje ve svém životě stabilitu.

PŘÍBĚH PANA FILIPA

Klient pan Filip neměl jednoduchý start do života. Rodiče se rozvedli, když byl ještě dítě a on poté nějakou dobu pobýval v nápravném zařízení. O to víc se na prahu dospělosti snažil zajistit důstojný život. Vyučil se zedníkem, našel si práci a hledal si dobré bydlení. Zpočátku se snažil hledat komerční bydlení, ale vzhledem k výši prvotního vkladu při podpisu nájemní smlouvy a mnohonásobnému odmítnutí kvůli tomu, že je Rom, nabyl přesvědčení, že ubytovna vlastně není zas tak špatné bydlení.

 

Mezitím si našel přítelkyni, se kterou plánovali budoucnost. Na vysněné společné bydlení si šetřili, avšak než si stihli naspořit dostatečnou částku, byla ubytovna zničena tornádem. Vzhledem k předchozím zkušenostem byl pan Filip velice skeptický, komerční bydlení chtěl hned zavrhnout a měl v plánu si hledat další podobnou ubytovnu nebo azylové bydlení. Při nabídce proplacení kauce a provize v něm však svitla naděje. Znovu začal věřit, že si najde byt, ve kterém by mohli společně s přítelkyní začít společný život. Po nespočtu telefonátů a schůzek se mu podařilo najít dvoupokojový byt, kde majiteli nevadilo, že je Rom.

 

Nejen pro mladé Romy, ale především pro ně, je velmi náročné se osamostatnit. Jednak kvůli vysokým kaucím a provizím, ale hlavně z důvodu diskriminace. Jsme rádi, že jsme díky Fondu pomoci obětem tornáda Výboru dobré vůle mohli pomoci překonat alespoň tu první a snazší bariéru, díky čemuž může pan Filip se svou přítelkyní začít novou životní etapu.

 

PŘÍBĚH PANÍ EVY

Klientka paní Eva většinu svého života prožila v Rožnově pod Radhoštěm, odkud však před časem odešla kvůli nefunkčnímu manželství, ve kterém zažívala domácí násilí. Paní Eva trpí kardiologickými problémy, skoliózou a v letošním roce jí byl objeven nález na játrech. K tomu má diagnostikovanou agorafobii, kterou si odnáší z bývalého manželství. Vzhledem k vysoké částce potřebné již při podpisu smlouvy na pronájem bytu se rozhodla, že nezbytně nutnou dobu přečká na ubytovně a poté se co nejdříve odstěhuje. Vzhledem ke svým zdravotním potížím zvládala chodit do zaměstnání pouze na poloviční úvazek, ovšem i z toho byla schopná si našetřit dostatečný obnos, aby se mohla v nejbližších měsících přestěhovat.

Ačkoliv ztráta bydlení z důvodu poničení budovy ubytovny tornádem byla nečekaná, paní Eva měla našetřenou téměř celou finanční částku, aby si mohla dovolit zaplatit kauci, provizi a následně pravidelně platit pronájem i z polovičního úvazku. Epidemiologická situace se však měnila každou chvíli, a tak měla obavy, že ji ze zaměstnání z pohostinství propustí a nebude mít následně z čeho nájem zaplatit. Ze strachu z možné ztráty příjmu a následně i bydlení byla ke hledání nového bytu opatrná.

Finanční podpora z Výboru dobré vůle prostřednictvím proplacení kauce a měsíčního nájmu paní Evě podstatně pomohla a mohla si tak ponechat rezervu ze svých našetřených peněz v případě ztráty zaměstnání. Paní Eva je šťastná, že se jí povedlo opět postavit na vlastní nohy a že nadcházející Vánoce může prožít v novém domově.

 

PŘÍBĚH PANÍ LUCIE

Jedné z našich klientek paní Lucii se datum 24. 6. 2021 zarylo do paměti více, než většině lidí. Nejen, že v ten den ztratila bydlení na ubytovně vlivem tornáda, ale zároveň je to den, kdy se s dlouholetým partnerem stali manželi. O to více byli zdrceni, že svou svatební noc strávili na žíněnce v nedalekém kulturním domě, kam byli evakuováni bez jakékoliv jistoty do dalších dní.

 

Manžel paní Lucie pracuje v zemědělském družstvu a ona je na rodičovské dovolené s nejmladším synem, který má rok a půl, dcera navštěvuje 7. třídu ZŠ a syn je studentem druhého ročníku SOU. Vzhledem ke školním povinnostem dětí a pracovním závazkům manžela bylo potřeba hledat bydlení poblíž Břeclavi. Paní Lucie s manželem hledali již delší dobu před nečekanou ztrátou bydlení, ale vždy byli pronajímateli odmítnuti kvůli počtu dětí a ani v této situaci tomu nebylo jinak. Podařilo se jim však narazit na člověka, který byl ochoten ubytovat celou rodinu zdarma, jelikož byli postiženi tornádem. Ačkoliv byla domluva pouze do konce prázdnin, dalo jim to možnost ušetřit peníze ze dvou měsíčních nájmů, za což byli velmi vděční. Bohužel, vzhledem ke vzdálenosti mezi bytem a prací, která pro manžela klienty znamenala denně dojíždět 100 km, nebyli schopni kvůli manželovým cestám do zaměstnání ušetřit další peníze navíc. Ani do konce srpna se rodině nepodařilo nalézt navazující dlouhodobé bydlení blízko manželovy práce a tak po uplynutí dohodnuté doby pobytu šla paní Lucie s dětmi dobrovolně do azylového domu, přičemž její manžel přespával v práci. V průběhu září se jim konečně podařilo najít pronájem domu ve Velkých Bílovicích, kde majitelům počet dětí nevadil. Příjem rodiny však postačoval pouze na zaplacení nájmu a zpočátku bezstarostní majitelé tak začali být vůči klientům nedůvěřiví. Ačkoliv dosud nájem řádně platili, majitelé začali hrozit výpovědí nájemní smlouvy, což by pro klienty opět znamenalo azylový dům a přespávaní v práci.

 

Díky finanční podpoře z Fondu pomoci obětem tornáda Výboru dobré vůle, která rodině pomohla se zaplacením dvou měsíčních nájmů dopředu, které představují pro majitele jistotu, jsou obě strany více klidné. Klienti jsou spokojení, že se nemusí již poněkolikáté v roce stěhovat, jsou šťastní, že si manžel paní Lucie udržel zaměstnání a nevypadl tak hlavní příjem rodiny. Uvědomují si, že poslední měsíce byly těžké nejen pro ně, ale především pro jejich děti a proto největší radost pociťují v tom, že i přes psychicky velmi náročné období mají děti stálé zázemí a pokračují úspěšně ve studiu.

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“