DOBROVOLNICTVÍ 2021

DOBROVOLNICTVÍ 2021

Přes doučování k pomoci při potravinových sbírkách To bylo dobrovolnictví v Íkvéčku v roce 2021! 

V době celosvětové pandemie koronaviru zůstalo dobrovolnictví jednou z mála “povolených” možností, jak dále pomáhat lidem a propojovat je. V IQ Roma servisu jsme v roce 2021 plynule navázali na poměrně těžkou situaci loňského roku. Jsme velmi vděční, že je o dobrovolnictví v těchto nelehkých časech stále velký zájem, naplňuje nás to nadějí a vědomím, že v tom nejsme sami.  

 

Možná trochu paradoxně máme vlastně letos a v minulém roce nejvíce dobrovolníků za poslední roky. To především výrazně zvyšuje kapacity naší organizace a velkou měrou podporuje naše klienty v naplňování jejich cílů a řešení problematických situací. Moc si toho vážíme. 

 

Alfou a omegou veškerých dobrovolnických aktivit bylo letos opět doučování. Vzdělávání je jedním z témat, které naše podporovatele zajímá dlouhodobě nejvíce. Z celkového počtu 84 dobrovolníků se 61 z nich věnovalo právě systematické dlouhodobé a individuální práci s žáky a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pomáhali žákům a celým jejich rodinám překonávat nástrahy distanční výuky. Bez podpory těchto dobrovolníků by šance dokončit úspěšně ročník, byla pro většinu z nich nereálná.   

 

A jak probíhá taková výuka bez učitelů? Během domácí výuky nastávají perné okamžiky, kdy děti látce nerozumí a často ani rodiče nedokážou svým dětem pomoci a látku jim vysvětlit.  Spousta z nich však hledá řešení (např. půjčka na doučování a další). Pro nízkopříjmové rodiny je však toto řešení problematické zejména v souvislosti se zadlužováním. Také proto je doučování v IQ Roma servisu jednou z klíčových oblastí dobrovolnictví.  

 

V letošním roce se vedle doučování konaly také dvě potravinové sbírky pro naše klienty, do kterých se zapojilo 11 dobrovolníků zejména z řad zaměstnanců a členů romské komunity. Dále se dobrovolníci jako obvykle velkou měrou zapojovali do PR aktivit organizace, překladů, korektur a mentoringu samotných zaměstnanců. V prosinci proběhlo za jejich podpory také stěhování klientských prostor.  

 

Za veškerou snahu, práci, podporu a přízeň ze srdce děkujeme. 

Paľikeras tumenge vaš savoro. 💜

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Brna