ROMOVÉ PRO EVROPU – budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

ROMOVÉ PRO EVROPU – budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

 

 

Název projektu: Romové pro Evropu – budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

 

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017061

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

 

Romové pro Evropu

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji tak, aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni. Projekt řeší problém chybějících odborných, finančních a časových kapacit romských a proromských organizací v Jihomoravském kraji, k zapojení do připomínkovacích řízení a strategických jednání v souvislosti s přípravou a implementací programů EU a s tématem integrace Romů.

 

Záměrem projektu je zvýšit míru reálné participace a zapojení Romů do činnosti monitorovacích výborů, pracovních skupin a dalších platforem na regionální i národní úrovni. Tím dojde k většímu zohlednění pohledu Romů při řešení integrace, sociálního začleňování a při přípravě a implementaci programů Evropské unie.

 

Projekt zahrnuje následující aktivity:

  1. Participace IQRS na činnosti monitorovacích výborů, pracovních skupin a platforem
  2. Zapojení pro/romských neziskových organizací do tvorby a připomínkování strategických dokumentů
  3. Síťování a posílení partnerství s dalšími spolupracujícími organizacemi
  4. Budování kapacity organizace v oblasti strategického plánování

 

Prostřednictvím vzdělávání, vytvoření platformy, zapojení do konkrétních sítí a pracovních skupin (např. AVPO, KPSS, RomanoNet, EAPN, ČOSIV aj.) budou zvýšeny odborné kompetence i participace účastníků. Výsledem budou reálné připomínky a vstupy do strategických dokumentů ČR.

 

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310