MAJÍ ODHODLÁNÍ, DARUJME JIM PŘÍLEŽITOST

MAJÍ ODHODLÁNÍ, DARUJME JIM PŘÍLEŽITOST

TISKOVÁ ZPRÁVA

V České republice hraje při úspěšnosti ve vzdělání stále velkou roli sociální původ dětí. Pandemie Covid-19 již tak přetrvávající rozdíly prohloubila. Izolace rodin a přechod na distanční výuku ukázaly, jak obtížné je bez technického vybavení, domácího zázemí, schopností pečujících osob vysvětlit učivo naplnit jednu ze zásad deklarovanou Školským zákonem – rovný přístup všech dětí ke kvalitnímu vzdělávání. V důsledku těchto bariér tak v České republice pouze 20 % dětí ze znevýhodněných rodin dokáže získat vyšší vzdělání než jejich rodiče. I proto organizace IQ Roma servis startuje kampaň Mají odhodlání – darujme jim příležitost, ve které chce prezentovat příběhy (nejen) romských dětí a mladých lidí na cestě za jejich vzděláním. 

Vzdělávání v segregovaných školách, omezený přístup k informacím, nízké kompetence okolí nebo chybějící místo na domácí přípravu jsou bariéry, s nimiž se musí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí vyrovnávat. Nekvalitní a nestabilní bydlení pak představuje až 3× vyšší šanci na vznik problémů ve škole. Tyto děti jsou v důsledku více ohroženy předčasným odchodem ze vzdělávání než jejich spolužáci. 

 

Dědičnou nerovnost u romských dětí a mladých lidí mění organizace IQ Roma servis již 24 let. Ročně provází okolo 190 žáků a studentů na cestě za jejich vzděláním. Z aktuálních výzkumů už víme, že distanční výuka nejvíce dopadla na zranitelné skupiny. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v učivu zaostaly až o tři měsíce, rozdíly mezi žáky budou viditelné i v dalších dekádách a odrazí se na jejich ekonomických příjmech. Na problémy jsme zvyklí reagovat pružně, což se potvrdilo i v uplynulém školním roce i přes dlouhodobá omezení jsme zůstali s dětmi v kontaktu a pomohli jim překonávat technické, školní i psychické obtíže. To, jaké podpory se těmto dětem dostane v tomto momentu, může zásadně ovlivnit celý jejich život, říká koordinátorka kampaně Zuzana Siváková.

 

Výsledky naší práce ukazují, jak důležitá je dlouhodobá spolupráce a komplexní podpora. Až 90 % našich žáků a studentů s námi pokračuje do dalšího ročníku nebo vzdělávacího stupně, 7 z 8 studentů zvládne maturitu. Každý sen je pro nás důležitý a chceme mladým lidem dávat naději, že to zvládnou. A je vidět, že tato důvěra je pro ně motivační, dodává Kristina Studená, koordinátorka Vzdělávacího programu Gendalos. 

 

Přinášíme příběhy dětí a jejich rodičů o tom, jak společně překonáváme nejrůznější bariéry na cestě za vysněnou školou, prací a životem. Je to vzkaz pro všechny další děti, které ztrácejí naději na úspěch, že se mají kam obrátit. V neposlední řadě je to pozitivní vzkaz k širší veřejnosti, že je možné se společně s námi podílet na pozitivní změně, uzavírá Zuzana Siváková z organizace IQ Roma servis. 

 

S příběhy romských žáků a studentů i dosaženými výsledky se můžete seznámit na webu a sociálních sítích organizace v průběhu listopadu a prosince, kdy probíhá kampaň. 

 

Brno, 10. listopadu 2021

Organizace IQ Roma servis, z. s. je nezisková organizace, která působí od roku 1997. Jejím posláním je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.