UPOZORNĚNÍ NA IQ ROMA SERVIS SLOVENSKO

UPOZORNĚNÍ NA IQ ROMA SERVIS SLOVENSKO

Prohlášení IQ Roma servis, z.s. k možným otázkám spojeným s IQ ROMA SERVIS SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Naše organizace se dozvěděla o aktivitách organizace s názvem IQ ROMA SERVIS SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Podle dohledaných webových stránek jmenované organizace tato působí na území Slovenské republiky.

 

Naše organizace není s IQ ROMA SERVIS SLOVENSKÁ REPUBLIKA propojena ani organizačně, ani majetkově. Nejedná se dceřinou společnost, na jejím založení jsme se žádným způsobem nepodíleli. Vznikla bez naší součinnosti.

 

Současně považujeme za potřebné upozornit, že český právní řád ustanovením § 135 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zakládá ochranu názvu organizace – právnické osoby. Tato ochrana je navíc posílena ustanovením § 2976 OZ odst. 1 písm. c), upravujícím nekalou soutěž vyvoláním nebezpečí záměny.

 

Uvítáme, pokud nás upozorníte na případné jednání ze strany IQ ROMA SERVIS SLOVENSKÁ REPUBLIKA, které by mohlo poškozovat naší organizaci vyvoláním nebezpečí záměny, či jiným způsobem. V takových případech nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese iqrs@iqrs.cz, nebo telefonicky na čísle +420 775 867 363.

 

 

 

 

V Brně dne 20. 9. 2022