PŘEDSTAVUJEME NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN NAŠÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN NAŠÍ ORGANIZACE

Strategický plán IQ Roma servisu vymezuje tři hlavní strategické oblasti, kterými se chceme v průběhu let 2022 – 2026 primárně zabývat v souvislosti s řešením problémů, jež nejvíce trápí naši cílovou skupinu. Strategie vznikala v průběhu roku 2021 na základě podnětů od širokého spektra zainteresovaných – našich pracovníků a pracovnic, lidí přímo z cílové skupiny (nejen klientů a klientek našich služeb), donátorů i dalších spolupracujících osob a organizací.

Z podrobné analýzy vyplynulo, že hlavním problémem, který je nezbytné v následujícím období řešit, je přetrvávající diskriminace a segregace naší cílové skupiny. Naše aktivity tak mají primárně směřovat k mírnění či odstranění negativních jevů plynoucích z diskriminace a nedůstojného a nerespektujícího postavení Romů a dalších sociálně vyloučených osob ve společnosti.

Nezbytnou součástí je také podpora a řešení socioekonomické situace sociálně vyloučených rodin či jednotlivců v co největší komplexnosti.

V IQ Roma servisu si rovněž dlouhodobě uvědomujeme, že reálné změny nelze dosáhnout jen aktivitami směrem ke konkrétním ohroženým osobám. Je třeba zároveň usilovat o změny systémové a pozitivně ovlivňovat vnímání naší cílové skupiny.

Strategický plán vznikal v době bohaté na společenské a ekonomické změny. Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 i propuknutí válečného konfliktu na nedaleké Ukrajině jsou významnými faktory, které ovlivňují životy všech a těch nejzranitelnějších skupin obyvatel nejvíce. A jsou to faktory, které nejen, že přináší většinově negativní vlivy, ale lze je také obtížně předvídat. I proto je naše strategie pevná ve svém základním směřování, ale flexibilní v možnostech její realizace.

 

Přečíst si celý strategický plán organizace