V JEDNÉ LAVICI

V JEDNÉ LAVICI

Doba realizace: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je kampaň na podporu desegregace, která má dvě linie – V jedné lavici, která je zaměřená na neromské rodiče, a Dža andre lačhi škola, která se zaměřuje na zapojení romských rodičů. V jedné lavici je kampaň zaměřená na veřejnost, jejíž součástí je vytvoření supiny 20 neromských rodičů, kteří se aktivně zapojují do podpory desegregace. Dža andre lačhi škola se soustřeďuje na romské rodiče  a jejich podporu při zápisech jejich dětí do základních škol. Součástí  je i propagace úspěšných středoškolských studentů a podpora členů komunity při projevech diskriminace.

Součástí projektu je i systémová práce  na lokální i národní úrovni. Na národní úrovni je cílem se zapojit do spolupráce na strategii romské integrace. Na lokální úrovni se projekt snaží otvírat diskuzi o segregaci v rámci jihomoravského kraje.

Donátor: Bader Philatropies inc. 

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310