Projekt Zaostřeno na kvalitu má za sebou první rok!

Projekt Zaostřeno na kvalitu má za sebou první rok!

Zaostřeno na kvalitu

Projekt Zaostřeno na kvalitu se zaměřuje na zkvalitnění vnitřních procesů v organizaci. V uplynulém roce jsme se zaměřili především na nastavení vyhodnocení stávajícího strategického plánu a sestavení nového strategického plánu na období následujících 5 let. Kromě toho jsme se zaměřili i na revizi vnitřních předpisů, zvyšování kompetencí středního managmentu a nastavení kompetenčního modelu pro nové zaměstnance.

Máme za sebou rok realizace projektu. V uplynulém období se naplno rozjela revize a příprava nového strategického plánu naší organizace. Do aktivit k přípravě nového strategického plánu se zapojili pracovníci a pracovnice napříč celou organizací a i přes nepříznivou pandemickou situaci probíhala jak interní setkání, tak setkání s koučkou v oblasti strategického plánování

Byl také vytvořen klíčový podklad pro připravovaný plán ve spolupráci se strategickým průvodcem, a sice Analýza plánovacích procesů v organizaci. Vzhledem ke komplikacím spojeným s opatřeními vlády k omezení šíření COVID-19 jsme museli celkový harmonogram posunut.

Současně s tvorbou nového strategického plánu proběhly revize vnitřních organizačních směrnic a předpisů a také školení k evaluaci, které posílilo kompetence středního managementu organizace. V průběhu uplynulého půl roku bylo také dokončeno u všech sociálních služeb nastavení cílů služeb a především způsobu jejich vyhodnocení.

Z rozhovorů s pracovníky vyplynul i jejich zájem na zapojování se do vyhodnocení a nastavení stávajícího strategického plánu, který se tak stal prioritou roku 2021 nejen pro nejvyšší vedení, ale i organizaci jako celek.  Proběhlo několik workshopů zaměřených na vyhodnocení stávajícího strategického plánu, na podobu nového strategického plánu a také na konkrétní koordinaci úkolů a celého procesu.

V současné době jsme se zaměřili na sběr dat pro vyhodnocení jednotlivých strategických cílů současného plánu. Probíhají pravidelné konzultace mezi garantkou evaluace a evaluátorkou, které tento sběr v organizaci nastavují a koordinují. Každý cíl má zpracována kritéria k vyhodnocení a skrze evaluační zprávy organizace, data z interní databáze a z dalších informací od jednotlivých týmů, bude vytvořen balík podkladů, na základě kterých bude možno plán vyhodnotit.  Vyhodnocení a jeho interpretace budou využity při tvorbě nového strategického plánu a nastavování kritérií úspěšnosti.

Další důležitou aktivitou uplynulého období bylo nastavování kompetenčního modelu a návazného vzdělávacího cyklu pro pracovníky, kteří jsou v organizaci do 1 roku působení. Do tvorby jsou aktivně zahrnuti vedoucí služeb a další kompetentní osoby z vedení a metodiků. Procesy propojují jak principy zaškolování pracovníků, tak sjednocení personální politiky organizace a kvalifikačních, kompetenčních a osobnostních hodnot, potřebných pro kvalitní výkon sociální práce v organizaci.

Veškeré procesy a výstupy splňují požadavky personálních standardů kvality sociálních služeb.

Na tyto aktivity budou navazovat školící cykly, které aktuálně již testujeme na nových pracovnících a do dalšího období chceme školení překlopit také do online verze (jako reakci na nové výzvy pro služby v době COVIDU a ponechání výhod online prostoru – webináře, interaktivní osnovy, podcasty atd.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *