Chceme být lepší

Chceme být lepší

IQ Roma servis je renomovaná a zavedená organizace, která již více než 23 let poskytuje několik sociálních služeb a realizuje spoustu dalších aktivit a činností. Naší organizací prošlo mnoho kvalitních lidí a společně s našimi klienty se stále učíme, jak v tomto světě profesně i lidsky růst.

Rizikem velkých a zavedených organizací je bezesporu byrokratizace. V sebelepším společenství postupem času začnou vznikat struktury a hierarchie, aby bylo řízení služeb i financí nejen efektivní, ale často vůbec reálné. Je pro nás samozřejmostí, že transparentně hospodaříme s penězi, vyhodnocujeme svou činnost, vykazujeme potřebné informace vůči donátorům, kteří nás podporují. Ale i toto všechno nemusí být dost. Proto jsme se v roce 2017 rozhodli, že chceme odborně růst a podívat se na to, jak se naše služby vyvinuly v čase. Jak moc odpovídají standardům, které se po sociálních službách vyžadují, a jak moc opravdu vnímáme potřeby našich klientů a cílové skupiny.

A takto vznikl projekt Kvalita především. Díky tomuto projektu jsme získali personální i finanční zdroje na zkoumání vlastních potřeb a výzev. Prošli jsme auditem, abychom zjistili, co jsou ta témata, na kterých potřebujeme pracovat. Společnými silami jsme se snažili doporučení zavést do praxe a u toho zavedli procesy společného plánování, vzdělávání, diskuzí a spolupráce. V průběhu této dobrodružné cesty jsme zjistili, že spoustu věcí umíme a děláme, ale že je také množství věcí, ve kterých můžeme být lepší.

A v tom je naše síla. Nezastavíme se na rovině uspokojivých výsledků, dostačujících čísel. Naše práce musí mít smysl a výsledek, proto přece většina z nás zvolila profesi v sociální práci.

  • Hledáme cesty, jak změřit náš dopad – po inspirativní zkušenosti v Impact Academy  se u všech služeb a našich strategických cílů snažíme rozklíčovat, jakou společenskou změnu svou činnosti působíme
  • Vzděláváme se – nejen v rozmezí povinných hodin vzdělávání – máme své rozvojové plány, hledáme aktivně kurzy, vytváříme vlastní interní vzdělávání a někteří z nás se stávají lektory, kteří pak dále nabízí své know-how odborné veřejnosti
  • Věříme v naši vizi a hodnoty – pro všechny z nás platí, že chceme svět, kde budou Romové zastávat důstojné role. Služby a projekty nejsou naším cílem, ale prostředkem, jak měnit svět k lepšímu.
  • Rozvíjíme se a stále se snažíme zlepšovat – i když se nám mnohé podařilo a díky projektu Kvalita především jsme se posunuli směrem ke kvalitním službám, chceme jít dál. A proto nás čeká projekt Zaostřeno na kvalitu, kde chceme lépe strategicky plánovat, propojit všechny úrovně plánování a vnitřně se propojit jako organizace

Nepřestáváme společně hledat způsoby, jak podpořit naše klienty a také společnosti ukázat, že neziskový sektor není jen skupina nadšenců, ale tvrdě pracujících profesionálů, kteří pomáhají tam, kde systém často selhává.

A tak je tento článek především velkým poděkováním všem kolegyním a kolegům v IQ Roma servisu. Díky jejich ochotě a odhodlání pracovat na sobě a svých službách můžeme hrdě říci, že jsme spolehlivá a kvalitní organizace.

 

Lokalita:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *