…S mámou, tátou a vámi, kterým na mě záleží…. Společně, stejnou cestou za stejným cílem…

…S mámou, tátou a vámi, kterým na mě záleží…. Společně, stejnou cestou za stejným cílem…

V červenci jsme spustili projekt „Komplexní práce s rodinami v Břeclavi,“ díky němuž se posouváme zase o kousek dál v metodách case managementu a v podpoře ohrožených rodin.

Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace sociálně ohrožených rodin s dětmi v Břeclavi, skrze zvýšení dostupnosti a kvalitního poskytování služby SAS pro rodiny s dětmi. Nezbytnou složkou je hledání řešení se zapojením všech relevantních aktérů – rodiny, služby, OSPOD, školy, aj. formou case managementu. Jako inovaci v rámci projektu nastavujeme spolupráci nad konkrétními případy s OSPOD a využíváním inovativních nástrojů jako jsou rodinné konference.

Metody práce zároveň kladou důraz na identifikaci a využívání vnitřních zdrojů a potenciálu rodiny (resp. jeho členů). Účastníci projektu jsou podporováni, aby se sami aktivně podíleli na řešení své životní situace, včetně jejich plného zapojení do jednání s institucemi.

Věříme, že po celou dobu realizace projektu nás povede společný cíl kvalitně poskytovaných služeb multidisciplinárního týmu a myšlenka,

 „že dítky nejdražší boží dar a klenot nejpilnějšího opatrování hodny jsou.“

— Jan Amos Komenský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *