SPONZORSKÝ DAR OD SPOLEČNOSTI ZEPPELIN

SPONZORSKÝ DAR OD SPOLEČNOSTI ZEPPELIN

V roce 2021 jsme od společností Zeppelin CZ s.r.o. obdrželi laskavý sponzorský dar, finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na nákup dvou notebooků pro pracovníky přímé práce. Funkční, moderní a přenosová technika je pro fungování našich terénních služeb klíčová, zejména v situaci, kdy je setkávání omezeno a kdy jsme se snažili co nejvíce snížit mobilitu pracovníků v rizikovém prostředí. Technika tohoto typu nám obzvláště umožnila nepřerušeně vykonávat naše služby v odpovídající kvalitě v době nouzového stavu.