NÁVRAT DĚTÍ ZPĚT Z KLOKÁNKU

NÁVRAT DĚTÍ ZPĚT Z KLOKÁNKU

Když paní Anna s manželem a dvěma dětmi dostali bez výrazného důvodu výpověď z bytu, přirozeně se snažili nalézt navazující bydlení. Po několika dnech neúspěchu a bydlení v autě se rozhodli k nelehkému rozhodnutí, kdy své děti umístili na nezbytně nutnou dobu do Klokánku. Zatímco byli odděleni, oba rodiče chodili do práce a obvolávali nabídky pronájmu, aby si mohli své děti co nejdříve odvézt domů. Po několika týdnech si dostatečně našetřili a povedlo se jim nalézt nové bydlení, kde majiteli nevadily dvě děti v domácnosti. Jakmile získali jistotu stabilního bydlení, byli schopni řešit i další témata a tak na doporučení pracovnice OSPOD vyhledali naši službu.

 

Paní Anna na první schůzce sdělila, že si s manželem uvědomují své nedostatky a jsou ochotni na nich společně pracovat. Prvotně jsme s rodinou a poté s dětmi samostatně mapovali potřeby, přičemž klientka s manželem sdělili, že potřebují podporu ve zvládání veškerých školních povinnosti a zdravotních záležitostí svých dětí.  S dcerou se zaměřujeme na rozvoj důvěry vůči ostatním lidem a se synem jsme pracovali na začlenění do nového kolektivu a dohnání látky, neboť vzhledem k předchozí situaci nezvládl úspěšně ukončit 2. třídu. Primární zakázkou se tedy stala školní úspěšnost obou dětí. S třídními učitelkami jsme uspořádaly osobní schůzku a podepsali trojstrannou dohodu o sdílení informací. Od té doby jsme v pravidelném kontaktu, nejen co se týče běžné klasifikace, ale také doučování, začlenění do kolektivu nebo docházka do zájmových kroužků nabízené školou. Pro paní Annu toto propojení znamená výraznou úlevu, neboť pojmout veškeré informace a možnosti, které škola nabízí, pro ni nebylo snadné. Obě děti mají logopedickou vadu, a proto klientku podporujeme v aktivním řešení. Máme proto radost, že se nám podařilo najít dobrovolnici s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na logopedii, která se dětem každý týden pravidelně věnuje. Vzhledem ke skutečnosti, že dceři je již jedenáct let a vada řeči je velmi znatelná s minimem dosavadního pokroku, bylo nutno vyhledat odbornější pomoc. Dceru teď čeká neurologické vyšetření a na to bude navazovat návštěva logopedické kliniky s komplexní péčí.

 

V současné době žijí všichni společně v pronajatém bytě, oba rodiče chodí do práce a děti do školy. Děti se potýkají s minimem potíží se studiem, navštěvují sportovní kroužky a mají kamarády. Celá situace je pravidelně konzultována s pracovnicí OSPOD, která předala prvotní kontakt na naši službu, přičemž je výrazné pozitivum, že klientka smýšlí o zapojení více odborníků do její situace jako podporu a nikoliv jako útok nebo přítěž.

 

Tato aktivita vznikla díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí.