ROK DISTANČNÍ VÝUKY

ROK DISTANČNÍ VÝUKY

Pro maminku se 3 nezletilými dětmi, babičku a synovce, kteří společně žijí v jedné domácnosti, byl rok covidu velmi náročný. Distanční vzdělávání bylo obtížné pro všechny a novinkou pro celou společnost, bohužel se však při plánování krizového režimu zapomnělo na děti žijící v nízkopříjmových rodinách.

 

S rodinou pracuji druhým rokem a mohu říci, že máme navázaný profesionální vztah a že se klientka zvládá rozvíjet v oblastech, na kterých společně pracujeme. Její situace je velmi náročná, témat k řešení má opravdu mnoho (ať už jde o bydlení, rodinné vztahy nebo témata související s péčí o děti). Situace je o to složitější, že jsou všechna témata provázána a  jejich jednotlivé řešení závisí na velkém množství kroků, což lze jen díky výborné spolupráci, kterou s klientkou máme. Za svůj přístup a vše, co zvládla řešit během pandemie, si zaslouží velké ocenění.

 

Klientka má v péči tři děti ve věku 5, 11 a 14 let.  U dvou starších dětí bylo potřeba řešit  on-line výuku. Klientka byla v náročně socio-ekonomické situaci a neměla možnost ani finance, aby dokázala dětem zajistit počítač nebo připojení k internetu. Po domluvě se školou tedy zvolila možnost vyzvedávat každý týden úkoly ze školy a zároveň odevzdat ty, které během týdne děti vypracovaly. Bylo to velmi těžké, když nebyl nikdo, kdo by látku vysvětlil a pomohl pochopit právě probírané učivo. Dětem také chyběl kontakt s ostatními spolužáky a vrstevníky, který jim i on-line výuka mohla alespoň částečně zprostředkovat. Klientka se snažila hledat řešení a zvažovala i finanční půjčku, aby mohla dětem počítač a internetové připojení pořídit. Při společných setkání jsme důkladně probíraly, zda je nutné se zadlužit a jak jinak lze situaci řešit. Klientka se nakonec rozhodla, že si půjčku nevezme a zkusíme sehnat techniku jiným způsobem a než se to podaří, tak se klientka pokusí látku dětem vysvětlovat a bude v úzkém kontaktu se školou.

 

Postupem času měla i škola snahu zajistit dětem ze sociálně znevýhodněných rodin přístup k on-line výuce a nabídla technické vybavení do domácností. Bohužel však řešení nebylo pro naši klientku a její děti vůbec vhodné. Zásadní problém se týkal toho, že škola sice nabídla ve spolupráci s velkým operátorem na trhu dětem SIM karty, ale za velmi nevýhodných podmínek (pokud by překročili nabízený datový limit, automaticky by přešli na velmi nevýhodný tarif). Navíc pokud byl v minulosti rodič dlužníkem u této společnosti, SIM kartu ani nemohl získat. To byl i náš případ. Od dárce se nám sice podařilo získat 2 tablety, nepodařilo se ale zajistit internet. Naštěstí však zafungovala lidská solidarita a jeden ze sousedů nabídl klientce, že se může připojit k jeho internetu, aby se děti mohly účastnit online výuky. S rodinou také začal spolupracovat dobrovolník, který pomáhal s vysvětlováním probírané látky. Tato spolupráce pomohla dětem dohnat zameškané učivo.

 

I přes velké komplikace a složitou situaci zvládly obě děti úspěšně dokončit ročník, za což si zaslouží velké ocenění. Ocenit bych chtěla i mou klientku, která se nevzdala a celou dobu hledala možnosti, jak svízelnou situaci řešit.

 

Tato aktivita vznikla díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí.