DŽAS DUREDER JEKHETANE – JDEME DÁL SPOLEČNĚ

DŽAS DUREDER JEKHETANE – JDEME DÁL SPOLEČNĚ

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt „Džas dureder jekhetane – jdeme dál společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi. V obou lokalitách projekt navazuje na již fungující komunitní skupiny, které se snaží o posílení aktivního občanství, zlepšování sousedských vztahů v komunitě, řešení problémů spjatých s komunitou a otevírání nejrůznějších společenských témat, která se komunity dotýkají.

 

V Brně je projekt zaměřen na setkávání dvou skupin – setkávání rodičů a mladých lidí k tématu vzdělávání a setkávání mladých i dospělých k tématu hledání vlastní identity a LGBT problematiky. Cílem projektu v oblasti vzdělávání je vysvětlení důležitosti vzdělání v dnešní době, dále snaha o odbourávání strachu rodičů i mladých lidí ze vzdělávání na školách mimo sociálně vyloučenou lokalitu a v neposlední řadě sdílení příběhů a osobních zkušeností. Skupina, která se bude setkávat k tématu LGBT, vznikla z popudu členů místní komunity, pro které se téma hledání vlastní identity ukazuje jako velmi palčivé a aktuální. Tato skupina bude vytvářet prostor pro sdílení příběhů, osobních zkušeností a zejména bude poskytovat podporu při hledání vlastní identity mezi členy komunity.

Břeclavská komunitní práce navazuje na probíhající činnost fungující jádrové skupiny v lokalitě Na Zahradách, Riegrova a Krátká a nově navazuje vybranými aktivitami na ukončenou činnost Komunitního centra Kotelna na sídlišti Na Valtické. Hlavním záměrem projektu je pokračovat ve zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití. Projekt se zaměří se i na podporu kulturních a vzdělávacích aktivit spojených s osvětou o romských dějinách, jazyku a historii směrem ke komunitě i veřejnosti. Cíl komunitní práce v Břeclavi směřuje k vytvoření příležitostí pro spolupodílení se na řešení otázek týkajících se nejen obyvatel lokality, k využití vlastních zdrojů komunity k řešení svých problémů a na podporu komunitních vztahů obyvatel.

 

 

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.   

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310