INSPIRUJME SE NAVZÁJEM

INSPIRUJME SE NAVZÁJEM

Ev. č. projektu: MMB/0498422/2023

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Obsahem projektu Inspirujme se navzájem je uspořádání čtyř komunitních akcí zaměřených na romskou kulturu. Jedná se o dvě vystoupení romských hudebníků, scénické čtení a přehlídku romských tanečních souboru. Tyto komunitní akce mají za cíl vytvořit prostor pro prezentaci romské kultury na veřejnosti a posílit kulturní dialog mezi majoritou a minoritou. Komunitní akce mají za cíl posílit sousedské vztahy a obohatit veřejný a kulturní život v lokalitách na pomezí Brna-střed a Brna-sever. Dvě komunitní akce představí vystoupení romských hudebníků, kteří hrají tradiční nebo moderní romskou hudbu, dále ochutnávku romské kuchyně a také vzdělávací workshopy o romské kultuře. Scénické čtení ze vzpomínek romského partyzána Josefa Serinka předvedou romští studenti ze vzdělávacího programu Gendalos a doprovodí jej romští hudebníci. Tento literárně dramatický pořad bude sloužit jako kulturní a historická prezentace, která přibližuje partyzána Josefa Serinka jako významnou postavu romské historie. Poslední komunitní akcí je přehlídka romských tanečních souborů z Brna a nejbližšího okolí.

 

Cílem projektu je vytvořit prostor pro sdílení romské kultury a tradic. Projekt poskytne romským umělcům a studentům platformu pro prezentaci jejich talentů, má za cíl posílit kulturní dialog a vzájemné porozumění mezi různými komunitami v Brně a okolí a zároveň bojuje proti stereotypům a diskriminaci. Tím, že představuje romskou kulturu a umění veřejnosti, může projekt pomoci rozptýlit předsudky a přispět k většímu porozumění a toleranci mezi různými etnickými a kulturními skupinami.

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Magistrátu města Brna

 

 

 

 

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz