ROMA.CARE: Komunitní podpora pro osoby romského původu poskytující neformální péči

ROMA.CARE: Komunitní podpora pro osoby romského původu poskytující neformální péči

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Reg. č. projektu: 2023-2-BG01-KA210-ADU-000180205

Cílem projektu je poskytnout podporu neformálním pečovatelům z řad romské menšiny, tedy skupině, která čelí vyššímu riziku vyloučení, diskriminace a stigmatizace, a přispět k jejich účinnějšímu sociálnímu začlenění.

Na projektu s IQ Roma servis spolupracují bulharské organizace Indi – Roma 97 a Rec Astrea.

Webové stránku projektu: romacare.eu

Finanční podpora: Projekt probíhá za finanční podpory Erasmus+.

 

 

 

 

 

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz