SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ NÁS NEZASTAVÍ

SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ NÁS NEZASTAVÍ

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Evidenční číslo projektu: ROMA-SS-2024-0022 

Donátor: Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

 

Projekt se zaměřuje na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, kdy je studentům poskytována jak finanční, tak personální podpora. Vychází ze skutečnosti, že se studiem střední školy jsou spojené finanční náklady, které mohou být pro lidi se sociálním znevýhodněním překážkou pro dokončení studia střední školy. 

Finanční podpora se skládá z příspěvků na několik možných oblastí, a sice na úplatu za vzdělávání, školní stravování, ubytování, jízdné či školní pomůcky a potřeby. 

Z hlediska personální podpory nabízí projekt individuální konzultace s klíčovým pracovníkem, doučování a spolupráci s rodinou klienta. Širší síť personální podpory rovněž působí pozitivně na pravděpodobnost úspěšného dokončení studia. 

 

Projektová manažerka: 

Hedvika Kotherová 

Tel.: + 420 778 980 381 

Email: hedvika.kotherova@iqrs.cz