SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Č.j. akreditace: MV-135006-5/OPK-2023

 

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky.

Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Koordinátorka projektu:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz