IQ ROMA SERVIS POMÁHÁ ROMŮM Z UKRAJINY, KTEŘÍ UTÍKAJÍ DO BRNA

IQ ROMA SERVIS POMÁHÁ ROMŮM Z UKRAJINY, KTEŘÍ UTÍKAJÍ DO BRNA

Organizace IQ Roma servis pomáhá lidem, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci, svým zaměřením se pak specializuje především na pomoc Romům. Je tedy logické, že IQ Roma servis nezůstal lhostejný ani k situaci, ve které se ocitli lidé prchající před válkou na Ukrajině. Od počátku konfliktu pracovníci organizace pomáhali zejména Romům z Ukrajiny, kteří se často setkávali s negativním přijetím a neměli se na koho obrátit.

POMOC PRO ROMSKÉ ŽENY A DĚTI NA NÁDRAŽÍ V BRNĚ

Jednou z mnoha oblastí pomoci, byla situace ukrajinských Romů, z převážné části žen a dětí (98 %), kteří se zdržovali v okolí brněnského hlavního nádraží. Poté, co byl uzavřen prostor u hlavního nádraží, a město upravilo část prostoru na ulici Benešové postavením stanů pro provizorní přespání, začala organizace IQ Roma servis, ve spolupráci s Magistrátem města Brna a příspěvkovou organizací DROM, romské středisko, pomáhat přímo na místě. Na místě byl zajištěn tzv. infopoint, ve kterém se střídali pracovníci obou organizací, evidovali nové příchozí a poskytovali informace o možnostech řešení.

Areálem za sledované období prošlo cca 200 osob. Dle zjištění cca 15 % příchozích nemělo víza, a byl jim proto zajištěn doprovod na KACPU. Část těchto osob byla umístěna, na základě prvotní prověrky dokumentů, ve stanovém městečku v Ostrovačicích do doby vyřízení víza.

Jídlo a potraviny pro matky a babičky s dětmi, které zůstávaly několik dní na místě, připravovali dobrovolníci, kterým patří velké poděkování.

Lidem, kteří se rozhodli opustit město Brno, případně Českou republiku, pracovníci IQ Roma servisu zajistili jízdenky a zprostředkovali potravinové balíčky na cestu. Během sledovaného období odjelo bez požadavku podpory a zajištění jízdenek cca 70 lidí, 128 lidem zajistili pracovníci podporu, včetně balíčku na cestu, jízdenek a místenek, doprovod na místní hlavní nádraží a asistenci při nástupu do vlaku. Jízdné bylo hrazeno z finanční podpory nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o.p.s, a to v celkové výši 36. 108,- Kč. Stejným způsobem byly zajištěny i potraviny a léky na cestu, v celkové výši 3.066 Kč.

„Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se do pomoci zapojili! Díky patří především nestátní neziskové organizaci Člověk v tísni, o. p. s., dále jednotlivým dárcům, potravinové bance a samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří každý den zajišťovali teplou stravu a pochopení.“ Děkuje na závěr Marina Horváthová, vedoucí Terénní sociální služby v IQ Roma servisu.

JAK TO BUDE S INFOPOITEM NA ULICI BENEŠOVA DÁL?

Dne 21. 7. 2022 opustily areál poslední osoby a došlo k jeho uzavření. Se zástupci města Brna bylo dohodnuto, že areál bude upraven pro možnost jeho využití jako infopointu se základním zázemím. Jakmile bude avizován příjezd větší skupiny (to se týká příjezdů vlaků přes Břeclav) a/nebo bude taková skupina zaznamenána PČR nebo MP v okolí nádraží, bude o tom Magistrát města Brna informován. Ten pak, dle potřeb, operativně zajistí opětovný provoz infopointu.

 

Za IQRS Pavel Šitavanc a Martina Horváthová