KALI MAČKICA

KALI MAČKICA

Evidenční číslo projektu: INTEGRACE-PV-2024-0009  

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024  

Donátor: Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

Projekt reaguje na nedostatečnou integraci romských dětí v oblasti vzdělávání, zejména v předškolním vzdělávání dětí v JMK. Projekt podporuje kompetence dětí, aby dokázaly uspět ve vzdělávacím systému a v případě potřeby efektivně hájily svá práva. 

Hlavním cílem projektu je zprostředkování kvalitního předškolního vzdělávání pro romské žáky, které pomůže při desegregaci vzdělávacích zařízení a připraví žáky na přechod do nového prostředí, zejména do nové školy. Tento cíl bude dosažen skrz pravidelné skupinové i individuální aktivity, jenž posilují kompetence 30 dětí v oblasti dovedností a znalostí potřebných k zápisu a nástupu na ZŠ. 

Dílčím cílem projektu je zvýšení zájmu cílové skupiny o docházku do předškolního zařízení pomocí motivačních aktivit z projektu. V předškolním zařízení jim například bude hrazeno stravné, vybavení pro děti potřebné k návštěvě centra a rodiče a děti budou zváni na oblíbené komunitní akce. 

 Adresa Předškolního klubu: Vranovská 846/45, 614 00 Brno  

 

Koordinátor projektu: 

Martin Tománek  

tel.: +420 777 479 876   

e-mail: martin.tomanek@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka:   

Adéla Vaňková   

tel.: +420 778 980 382   

e-mail: adela.vankova@iqrs.cz