Kariérové centrum očima expertky v kariérovém poradenství

Kariérové centrum očima expertky v kariérovém poradenství

Rozjezd Kariérového centra na Milady Horákové 38 byl v kontextu českého kariérového poradenství revoluční počin. IQ Roma servis již řadu let podporuje své klienty a klientky v různých aspektech sociální podpory a poradenství. Zřídit Kariérové centrum na „Miladě“ má však nový společenský rozměr. Troufám si tvrdit, že nastavení podpory s akcentem na kariérový rozvoj vytváří službu, která má potenciál zvrátit obecné mínění, že Romové nacházejí uplatnění převážně na nízko kvalifikovaných pozicích. Velkou inspiraci v tomto tématu najdeme v severských zemích, kde je oproti ČR poměrně rozvinutý systém kariérového rozvoje a vzdělávání.

Služby zmíněného Kariérového centra dosahují srovnatelného standardu s evropskými poskytovateli služeb tohoto typu. Nepodařilo by se to bez zápalu poradců centra a vlastní ochoty se profesně posunout dál. Pracovníci se v úvodu projektu neváhali zúčastnit mezinárodního mentoringového programů pro poradce zaměřeného na kvalitu v kariérovém poradenství QUAL – IM – G, který v ČR realizuje Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. Využilo metodické a supervizní podpory Centra vzdělávaní všem, které v rámci Jihomoravského regionu dlouhodobě pracuje na stabilizaci poradenských služeb ve školství a široké veřejnosti poskytuje poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání, včetně kariérového poradenství.

Z mého pohledu garanta služby pracovníci velmi rychle srovnali krok s „konkurenčními“ poskytovateli kariérového poradenství v republice. Klient či klientka po svém příchodu můžou očekávat tzv. mapovací rozhovor, kdy se pracovník se zájmem doptává na předchozí pracovní zkušenosti, ale i na zájmy a celkově život konkrétního klienta nebo klientky. Čím více informací o klientovi/klientce pracovník zjistí, tím snáze může nabízet nové neprozkoumané cesty k řešení. Někdy pracovníci bojují s nepochopením klientely, ale díky jejich schopnostem se daří překonávat překážky tohoto typu. Klient obvykle přijde s jasnou představou toho, co by chtěl. To, co mu však spolupráce s Kariérovým centrem může přinést, je rozšíření vědomostí o svých dovednostech, silných stránkách a možnostech a tím pádem i větší spektrum potenciálního profesního uplatnění

V nabídce pro klienty jsou i skupinové a tréninkové aktivity, kdy si klienti pod vedením externích lektorů mapují vlastní kompetence pro trh práce, trénují pracovní pohovor s personalistou a jiné rozvojové kurzy. Velmi užitečná mi přijde stále se rozšiřující nabídka tréninkových míst pro klienty v různorodých brněnských firmách např. Moravská galerie, Myjómi družstvu invalidů, aj. Zde si mohou klienti v rámci svého rozvojového plánu trénovat potřebné kompetence a lépe se připravit na běžný pracovní poměr. Velmi obdivuji zodpovědnost, s jakou k této spolupráci pracovníci Kariérového centra přistupují. Probíhají rozhovory s oběma stranami před umístěním klienta, průběžný monitoring spolupráce a případné ladění detailů. Nic není ponecháno náhodě.

V rámci pravidelných týmových porad věnujeme velkou část reflexi klientské práce. Pracovník má možnost s garantem služby reflektovat proces s klientem, získat nové úhly pohledu od kolegů v týmu a konzultovat zvolené techniky či směr poradenství. Vše samozřejmě v režimu anonymity vzhledem k bezpečí klienta/klientky.

Po roce a půl chodu služby mohu říct, že na klienty v Kariérovém centru na Miladě Horákové 38 čeká tým odborníků a odbornic, kteří dohromady díky různorodé expertize každého z nich tvoří komplexní nabídku poradenských služeb. Věřím, že se bude dařit udržet si nasazený standard a přeji mnoho úspěšně zaměstnaných klientů a spokojených zaměstnavatelů.

Bc. Martina Milotová

Odborný garant kariérového poradenství v projektu „Práce je šance“

Kontaktní osoba pro informace o kariérovém poradenství a koordinace poradců CVV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *