MAJÍ ODVAHU – DEJME JIM PŘÍLEŽITOST

MAJÍ ODVAHU – DEJME JIM PŘÍLEŽITOST

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024

Donátor: Nadační fond Albatros


ANOTACE PROJEKTU

V projektu reagujeme na strukturální nerovnosti ve vzdělávání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu žáků a studentů, kteří pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí.

Zásadním aspektem naší spolupráce je důraz na aktivitu studenta a jeho zapojení do každé fáze řešení – včetně posilování samostatného rozhodování a schopnosti přijmout za rozhodnutí zodpovědnost. Dlouhodobým cílem naší práce je zmocňování mladých lidí a jejich fungování ve společnosti i bez podpory sociálních služeb a podpory NNO.

Kromě vyrovnávání rozdílů v kvalitě výuky, podpoření motivace studentů k dosahování kvalitnějšího vzdělání, se v programu věnujeme osobnostnímu rozvoji mladých lidí. Izolace během pandemie měla velký dopad na pohodu a psychiku dětí, proto prostřednictvím projektu rozšíříme nabídku o aktivity směřované na všeobecný rozvoj studentů a smysluplné trávení volného času.

Hlavní cíl projektu je zvýšit šance nejméně 80 romských studentů a studentek v JMK na adekvátní profesní uplatnění, seberealizaci a důstojné uplatnění ve společnosti.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • Prevence předčasných odchodů dětí ze vzdělávání
  • Podpora smysluplného uplatnění studentů dle jejich potřeb a potenciálu
  • Podpora studia maturitních oborů, a tím rozšíření studijních i pracovních možností
  • Možnost realizovat své nápady a naplnit svůj volný čas smysluplnými aktivitami, které mají dopad na zdravý a všestranný vývoj osobnosti
  • Podpora kontaktů studentů*ek s majoritou skrze společné aktivity
  • Osvěta směrem k majoritě o ztíženém přístupu Romů a Romek ke vzdělávání formou kampaně
  • Rozvoj metod práce realizačního týmu v oblasti kariérového poradenství, koučing, individuální plánování
  • Posílení evaluačních metod a nástrojů pro zjišťování předčasných odchodů a další dráhu studentů
  • Tvorba absolventského programu

 

 

Kontaktní osoba:

Koordinátorka projektu:

Kristina Studená

tel.: +420 608 539 323

e-mail: kristina.studena@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Zuzana Siváková

Tel.: 703 146 877

E-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

 

Donátor: