BE A STAR

BE A STAR

Název projektu: Be a star

Doba realizace: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Donátor: fond L´Oréal


ANOTACE PROJEKTU

Motto: „Be a STAR“ (STrenghtening And Recovery of Roma women)

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký.

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

Hlavním zastřešujícím cílem projektu je pomoci romským ženám vyrovnat jejich šance v životě na důstojné uplatnění ve společnosti.

 • Dílčí cíle zaměřené na změnu u romských žen:
  • Stabilizovat ekonomické a materiální zázemí žen a jejich rodin
  • Zaměřit pozornost žen k sobě samým (na vlastní potřeby)
  • Posílit fyzické a psychické zdraví žen a péči o něj
  • Podpořit ženy v realizaci v oblasti vyšších potřeb (kognitivní, estetické, potřeba seberealizace)
  • Posílit sebevědomí žen jako individuality i členky komunity

 

 • Dílčí cíle zaměřené na inovativní metody práce
  • Ověřit metodu recovery plánu a individuálního budgetu jako inovativní metody v práci s ohroženými ženami
  • Pilotně ověřit a následně metodicky popsat využití případových konferencí pro dospělé (ženy) při řešení jejich životní situace
  • Poskytnout prostředky pro další profesní a osobnostní růst ženám – pracovnicím, které pracují s ohroženými romskými ženami

 

 

Kontaktní osoba:

Koordinátorka projektu:

Martina Horváthová

tel.: +420 774 224 510

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Zuzana Siváková

Tel.: 703 146 877

E-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

 

Donátor: