PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016037

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován za podpory evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 


ANOTACE PROJEKTU

Záměrem projektu je podpora zlepšení nevýhodného postavení rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím slaďování pracovního a rodinného života rodičů žijících v obci Břeclav či okolí, v místě místní akční skupiny Lednicko – Valtického areálu (MAS LVA). Tato podpora umožní zlepšení podmínek a zvýšení úvazků či opětovné zapojení se na trh práce.

Cílem projektu je během 36 měsíců podpořit minimálně 30 rodičů žijících v Břeclavi a okolí MAS LVA v posilování jejich aktivity na trhu práce a vyrovnání příležitostí formou zajištění péče o děti do 15 let v době letních prázdnin.

Dílčí cíle projektu:

  • nabídnout min. 30 rodičům s malými dětmi do 15 let navštěvujícími ZŠ možnost využít služeb péče o jejich děti v době školního volna a získaný čas využít k výkonu svého povolání nebo k jeho aktivnímu hledání či posilování své pozice na trhu práce
  • připravit pro děti atraktivní nabídku trávení volného času v době nepřítomnosti jejich rodičů formou 12 příměstských táborů v Břeclavi s kapacitou 10 dětí na jeden příměstský tábor a předejít tak sociálně patologickým jevům, které se u dětí a mládeže mohou vyskytovat

Realizace projektu přispívá k zavedení opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti. Usnadňuje rodičům školních dětí vstup/návrat na trh práce a přispívá ke zvýšení jejich zaměstnanosti i zaměstnatelnosti. Dochází tak ke sladění rodinného a pracovního života a předchází se sociálnímu vyloučení.

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310