Metodika a závěrečná evaluační zpráva Kariérového centra

Metodika a závěrečná evaluační zpráva Kariérového centra

IQ Roma servis se dlouhodobě snaží monitorovat naplňování svých cílů a vyhodnocovat průběžně výsledky a dopady své práce. V případě projektu Práce je šance se mu podařilo získat prostředky také na realizaci průběžné interní evaluace. Součástí týmu Kariérového centra tak byla interní evaluátorka, jejíž odpovědností bylo v rámci půlročních evaluačních zpráv průběžně vyhodnocovat plnění nastavených indikátorů, upozorňovat na dobrou i špatnou praxi projektu a formulovat doporučení pro další fáze projektu.

 

S ukončením projektu zároveň vznikla Závěrečná evaluační zpráva. Ta vyhodnocuje realizaci projektu k 31.12.2020 a odpovídá na hlavní evaluační otázky, které se týkají naplnění cílů projektu a organizace v oblasti zaměstnanosti.

Pro zájemce o podrobnější informace k tomu, jak samotná práce v Kariérovém centru probíhá, realizační tým zpracoval také metodiku popisující nastavení našich poradenských služeb a spolupráce s dalšími aktéry, především zaměstnavateli, v Brně.

 

Oba zmiňované texty naleznete v elektronické podobě v naší webové knihovně .

V případě dalších dotazů nebo potřeby komentářů bez váhání prosím kontaktujte interní evaluátorku Šárku Pólovou (sarka.polova@iqrs.cz) nebo vedoucí Kariérového centra Martinu Macek (martina.macek@iqrs.cz).

Metodika:                                                                                                                                                                                                                                                                                      Evaluační zpráva:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *