Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh III. Manželský pár posuzovaný jako chráněná osoba

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh III. Manželský pár posuzovaný jako chráněná osoba

Institutem chráněné osoby ve smyslu insolvenčního zákona jsme se zabývali již v předchozím příběhu. Tento procesní institut se nám však již nepodařilo prosadit v jiném, třetím příběhu, kdy společnými podavateli byli oba manželé.

 

Návrh byl podávaný krátce po účinnosti novely insolvenčního zákona.  Jeden z manželů byl invalidní důchodce ve III. stupni invalidity, druhý z manželů byl dlouhodobě veden u úřadu práce jako nezaměstnaný a nezaměstnavatelný. Pokusili jsme se v jejich prospěch podat návrh na nižší, než zákonem stanovené splátky, avšak insolvenční správce konstatoval, že nejsou splněny všechny zákonné podmínky pro tento postup – pro účely oddlužení je manželský pár považován za jedinou osobu a podmínka starobního či invalidního důchodu by musela být splněna u obou  manželů, což v tomto případě nenastalo.

Zvláštností tohoto příběhu však je, že sám insolvenční správce ve své závěrečné zprávě navrhnul míru uspokojení pro nezajištěné věřitele (tedy to, kolik musí dlužníci splatit) ve výši 15,93 % z celkové dlužné sumy. Tedy ve skutečnosti nižší, než zákon předjímá (30 %). Oddlužení proběhne k plné spokojenosti klientů, mimo to i díky tomu, že dlužníci budou k rukám insolvenčního správce platit splátku, kterou si budou moci dovolit.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *