Metodika komunitní práce projektu Hlavu vzhůru

Metodika komunitní práce projektu Hlavu vzhůru

IQ Roma servis se věnuje práci s romskou komunitou už více než 20 let. Od roku 2001 využívá vedle metod sociální práce také metody práce komunitní. Společným charakterem obou metod je profesionální a lidský aspekt přístupu k jednotlivcům a rodinám, kterým hrozí sociální vyloučení. Důležitým východiskem je rovněž vědomí a zkušenost toho, že v rámci oblasti sociální práce cílové skupině chybí větší pobídka, motivace a prostor k samostatnosti, angažovanosti a participaci na řešení vlastních témat a realizaci aktivit s vlastními pravidly a dostatkem času na rozvoj. Komunitní projekty, aktivity jednotlivých týmů a programů IQ Roma servisu, různorodé komunitní pracovní skupiny i budování samostatných volnočasových a kulturních komunitních center dalo konečně základ pro vznik unikátního, uceleného a provázaného komunitního projektu Hlavu vzhůru.

Tato metodika komunitní práce projektu Hlavu vzhůru vzniká jako materiál prezentující zkušenosti s komunitní prací ve městě Brně. Metodika si především klade za cíl formou konkrétních příkladů z praxe zasazených do ucelené struktury inspirovat a obohatit odbornou veřejnost. Primárně je určena pro sociální a komunitní pracovníky, sociální pedagogy, pracovníky v sociálních službách, jejich metodické vedoucí a oddělení v celé ČR, které těmito nástroji mohou zefektivnit výkon, efektivitu a dopad svých služeb.

V této metodice naleznete v první části odborná východiska komunitní práce, popis cílové skupiny (dále jen CS) a popis aktuální situace CS v ČR a konkrétně v Brně. Metodika stručně popisuje situaci v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen SVL) a přehled dosavadních zkušeností s komunitní prací v IQ Roma servisu.

V další části metodiky je popsán samotný projekt Hlavu vzhůru obsahující informace o cílech a aktivitách projektu, fungování realizačního týmu a jeho jednotlivých členů a procesu vyhodnocování samotného projektu a jeho dílčích aktivit. Navazující část metodiky popisuje reálné aktivity a metody komunitní práce realizované v rámci projektu. Jedná se zejména o metody oslovování komunity, síťování, motivaci, zplnomocnění, vedení komunitních aktivit, způsoby občanské angažovanosti a další. Logicky metodiku uzavírá kapitola, jejímž obsahem je vyhodnocování výstupů a popis metod tzv. dobré praxe.

Metodika komunitní práce projektu Hlavu vzhůru organizace IQ Roma servis je logicky provázána také s dalšími výstupy projektu (Sborník příběhů projektu a Evaluační zpráva), které tento dokument vhodně doplňují.

Metodika ZDE

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *