Metodika RESLIPEN!

Metodika RESLIPEN!

Projekt je realizován finančním mechanismem Norských fondů 2014 – 2021 v rámci LP – Programu Lidská práva, prostřednictvím Ministerstva financí České republiky.

 

Case management na základních školách přináší strukturovaný rámec pro identifikaci a řešení individuálních potřeb žáků, kteří se potýkají s různými výzvami v učení či osobním rozvoji. Tato metodika se zaměřuje na metodu case management, využívanou při spolupráci sociálních služeb se základními školami.

Je určena především pro pedagogické a sociální pracovníky, ale i pro širší odbornou veřejnost. Přínosem této metodiky je především její praktická část, ve které popisujeme naše přímé zkušenosti s využíváním case managementu. Z těch vyplynula řada doporučení, které jsou přenositelné i na budoucí pokusy o využívání metody case management na školách.

Při vytváření této metodiky sehrála klíčovou roli skupina angažovaných pedagogů, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří spojili své znalosti a zkušenosti. Jejich práce a angažovanost umožnily vznik efektivního nástroje, který jistě přispěje k podpoře vzdělávacího procesu na základních školách a k prevenci předčasného ukončení studia.

Celou metodiku (v češtině přinášíme ke stažení: Metodika RESLIPEN – Case management na ZŠ.