NESPRÁVNÉ JEDNÁNÍ PRONAJÍMATELE 

NESPRÁVNÉ JEDNÁNÍ PRONAJÍMATELE 

Case study vytvořená na základě projektu Důstojné bydlení pro každého, realizovaného za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj.  Klientka IQ Roma servisu bydlela v bytě u komerčního pronajímatele 3 měsíce. Poslední měsíc dlužila na nájemném, protože se jí opozdil příspěvek na bydlení. Opakovaně volala majiteli, aby se s ním domluvila, ale majitel s ní odmítl v této záležitosti komunikovat a předal jí okamžitou výpověď z bytu. V den uvedený ve výpovědi se klientka obávala, že bude vystěhována. Sociální pracovnice IQ Roma servisu se domluvila s klientkou, že na schůzce bude i právník organizace, aby měla větší jistotu, že se pronajímatel nebude domáhat práv, která mu dle smlouvy ani zákona nenáleží a nebude krátit práva klientky – nájemkyně. Klientka byla několikrát seznámena s tím, že výpověď je neplatná, protože dosud neuběhla výpovědní doba nájemní smlouvy a nebyly splněny podmínky pro okamžité ukončení nájemního vztahu. Právník měl pronajímateli vysvětlit, že nemůže vyžadovat okamžité vyklizení bytu klientkou a měl případně vyvrátit jeho názory, které by neměly oporu v zákoně nebo ve smlouvě. 

Na samotné schůzce byla kromě právníka a sociální pracovnice přítomna klientka se svým partnerem a pronajímatel s jeho strýcem. Pronajímatel hned od začátku schůzky nebyl svolný k jakékoliv debatě. Fakticky nepřijel nic řešit, ale jen vystěhovat klientku. Pronajímatel prošel kolem klientky a vstoupil do bytového domu, v němž se nacházel nájemní byt. Právník pronajímatele oslovil, jestli by si s námi o tom mohl promluvit. Reakce pronajímatele byla těžko uvěřitelná. Bez důvodu na právníka vystartoval se slovy “máš prachy?” a přidal vulgární oslovení, na což právník odpověděl, že neví, proč by měl mít nějaké peníze, když není jeho dlužníkem, ale že je právník a chce si s ním jen promluvit o situaci klientky.

Pronajímatel ale právníka chytl za triko pod krkem a dál řval, jestli má peníze. Právník pronajímatele rázně odstrčil a vyzval ho, ať na něj dál neútočí. Pronajímatel ale rychle přiskočil zpět k právníkovi na vzdálenost jen několika málo centimetrů od jeho obličeje. Právník proto pronajímatele ještě větší silou odstrčil a zakřičel na něj, že jestli to udělá ještě jednou, bude to brát jako útok. Pokud by se situace opakovala, byl připravený pronajímatele jakýmkoliv způsobem zpacifikovat. K další fyzické konfrontaci už nedošlo, pronajímatel jen ze vzdálenosti cca 1,5 metru dvakrát máchl rukou směrem k právníkovi a snažil se chytit jeho ruku nataženou směrem k němu. 

Následně pronajímatel právníka obešel a vešel do bytového domu. Sociální pracovnice se ujišťovala, zda právníkovi nic není a společně pak usoudili, že je na místě volat Policii ČR, což sociální pracovnice udělala. Pronajímatel měl tedy cca 30 sekund, během kterých jej nikdo nevnímal a vešel do domu. Následně z domu vyšel a dal se na odchod. Právník na něj zavolal, že byla zavolána Policie ČR a je jeho povinností zůstat na místě do jejich příjezdu. Jelikož na to pronajímatel nijak nereagoval, sdělil právník stejnou informaci jeho strýci, který doposud jen stál na místě. Upozornil ho, že pokud pronajímatel odejde, dopustí se přestupku. Právník na strýce apeloval, aby to pronajímateli sdělil a zdržel ho.  

Asi 15 minut se čekalo na příjezd hlídky PČR. Pronajímatel byl mezitím v obchodě a nakupoval. Hlídce PČR bylo toto sděleno. Jelikož za celou dobu nepřišel pronajímatel z obchodu, šla policejní hlídka do obchodu ho hledat. Vyšla i s pronajímatelem za cca dalších 10 minut, uvedla, že má právník i pronajímatel právo podat proti tomu druhému trestní oznámení. Pronajímatel uvedl, že to určitě udělá, protože mu právník údajně poranil záda. Dále policejní hlídka poučila pronajímatele, že pokud neuplynula výpovědní doba, nemá právo vystěhovat klientku a pokud by tak udělal, dopustil by se trestného činu. Jelikož nebylo potřeba nic dalšího od policejní hlídky řešit, policejní hlídka odjela. Nedošlo přitom k žádnému zápisu celé situace. Pronajímatel odešel také. 

Právník a sociální pracovnice se s klientkou vrátili k bytovému domu. Dcera klientky zavolala na klientku, že doma nejde voda, elektřina ani plyn. Během 30 sekund, kdy nikdo pronajímatele neviděl, pronajímatel uvedené energie odpojil. Klientka a sociální pracovnice se mu proto snažily znovu telefonovat, ale neúspěšně. Klientce bylo doporučeno, aby napsala pronajímateli SMS zprávu, že odpojením energií se dopustil trestného činu a klientka na něj jde podat trestní oznámení. Právník klientku seznámil s tím, jak řešit trestní oznámení a následně se s ní rozloučil a odešel.

S klientkou zůstala sociální pracovnice a domluvily se na další den, kdy spolu zašly na nejbližší služebnu PČR. Zde se zrovna střídaly služby a klientce bylo doporučeno, aby přišla později, klientka s tím souhlasila. Sociální pracovnice nabídla klientce doprovod i na pozdější dobu, klientka toto odmítla a šla tam sama. Asi v 21 hodin volal sociální pracovnici policista, kterému situace nebyla jasná. Sociální pracovnice se mu snažila vysvětlit, že i když má klientka v nájemní smlouvě uvedeno, že jeden dlužný nájem může mít za důsledek výpověď z bytu, toto smluvní ujednání neplatí a majitel klientku nemůže vystěhovat z bytu, ani odpojit od energií a vody. Později policista volal, že klientka se rozhodla trestní oznámení nepodávat.  

Následující den sociální pracovnice s klientkou rozebírala situaci, klientka si našla jiné bydlení a nechtěla se už zatěžovat spory se současným pronajímatelem, ale věnovat energii do nového bydlení. V bytě vydržela asi týden, majitel jí vodu a elektřinu zapojil pár dní po incidentu.  

Vůči právníkovi nebylo nikdy žádné trestní oznámení podáno, právník rovněž žádné nepodával.