PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

 

 


 

ANOTACE PROJEKTU

Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí do mateřských škol, jakožto i podpořit děti i rodiče v adaptačním období po nástupu do mateřské školy.

Forma této podpory je zřízení centra neformálního předškolního vzdělávání, jinak řečeno předškolky, ve které se 4x týdně v pracovní dny odehrává výuka. Tímto způsobem rostou i sociální a emoční dovednosti dětí.

Součástí tohoto projektu je i podpoření a rozvoj rodičovských vztahů. Zejména organizací workshopů se zaměřením na zlepšení celkové každodenní situace dítěte, anebo se zaměřením na tvorbu aktivit pro děti.

V neposlední řadě je obsahem projektu i šíření povědomí o možnosti předškolní výchovy a jejích benefitů.

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310