PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Donátor:  MONETA Money Bank, a.s.

 

 


Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ

Donátor:  MONETA Money Bank, a.s.

Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a potýkají se se zhoršenými podmínkami při vstupu do vzdělávacího procesu.

Náplní projektu je zejména doplnění didaktických pomůcek a potřebného vybavení v předškolním klubu IQRS.

Zaměřuje se na problémy cílové skupiny a v první řadě na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl zřízen Předškolní klub, který připravuje děti na přechod do mateřské či základní školy. Kapacita klubu je 12-15 dětí, přičemž jedním z cílů projektu je i zvýšit toto číslo.

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310