PŘÍPAD PROMLČENÍ

PŘÍPAD PROMLČENÍ

Pavel spolu se svojí rodinou s námi spolupracuje na více zakázkách, mimo jiné i řešení zadluženosti. On i manželka jsou zaměstnaní a spolu vychovávají děti, které docházejí na základní a střední školu. Pavel je zadlužený, ale ve svých dluzích nemá přehled a neorientuje se v postupech řešení své zadluženosti. Přišel proto za pracovnicí s žádostí o vysvětlení obsahu dopisu, který mu přišel od soudu, a kterému nerozuměl a nevěděl co s ním dělat.

 

Zjistili jsme, že se jedná o výzvu soudu k vyjádření se k žalobě o zaplacení částky 26. 265,- Kč s příslušenstvím. Tento dluh podle všeho vznikl na základě půjčky od společnosti, která půjčky nabízí. Klient požádal o napsání vyjádření, že kvůli jiným exekucím není schopen pohledávku zaplatit. Po důkladnějším prozkoumání příloh, konkrétně návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, jsme zjistili, že půjčka byla z roku 2011 se splatností v roce 2013. Návrh na podání elektronického platebního rozkazu byl vydán až v roce 2018, proto byl nárok na zaplacení dluhu promlčen.

 

Připravili jsem klientovi vyjádření k soudu – námitky promlčení. Klienta jsme seznámili se zjištěním a navrhli mu postup. Klient si vyjádření zanesl na soud. Na základě tohoto podání vzal žalobce svůj návrh zpět a řízení bylo zastaveno. Na základě této zkušenosti se rozhodl, že bude svoji zadluženost řešit komplexně a nyní spolupracujeme na podání návrhu na oddlužení.

 

Přečtěte si další příběhy z Dluhové poradny a zjistěte jak zatočit s dluhy

➡️Dluhová poradna pomohla paní Evě s oddlužením