ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI

Závěrečná evaluační zpráva zahrnuje vyhodnocení celkového naplnění cílů projektu “Dluhová poradna v Břeclavi,” který realizovala organizace IQ Roma servis, z.s.. Zpráva hodnotí realizaci projektu za období od 1.10. 2018 – 31. 3. 2022.

Závěrečná evaluační zpráva vychází z nastaveného evaluačního plánu projektu a zaměřuje se na zhodnocení naplnění hlavních projektových cílů, které byly zároveň určující pro formulování evaluačních otázek, a je zpracována spolu se Zprávou o realizaci projektu. Stěžejní částí je především vyhodnocení posunů klíčové aktivity č. 3, kde byla součástí realizačního týmu externí pracovnice Garantka evaluace preventivních a vzdělávacích aktivit.

Text zprávy je rozdělen do 4 kapitol. První popisuje teoretický a metodologický základ evaluace. Druhá kapitola zahrnuje oblast evaluace výstupů a výsledků klíčové aktivity 3 Program na podporu rozvoje finanční a dluhové gramotnosti a prevenci zadlužení. Následuje kapitola zaměřující se na vyhodnocení stanovených cílů projektu a dále vyhodnocení klíčových aktivit. Závěr je spojen s doporučeními a podněty pro využití při návazné realizaci projektu.

Celá evaluační zpráva zde