ÚSPĚŠNĚ UKONČUJEME PROJEKT NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ

ÚSPĚŠNĚ UKONČUJEME PROJEKT NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Kariérové centrum na ulici Milady Horákové v Brně již od roku 2018 nabízí komplexní služby pro sociálně vyloučené (převážně) Romy a Romky, kteří mají zájem o nalezení zaměstnání či zvýšení svých znalostí a kompetencí pro lepší uplatnění na trhu práce.

K 30.06.2022 zároveň úspěšně ukončuje už druhý, navazující projekt s podporou Evropského sociálního fondu, který zajištění těchto služeb plně financoval. V průběhu 18měsíčního projektu využilo našeho pracovního či kariérového poradenství 182 klientů a klientek. 32 z nich si ve spolupráci s námi nalezlo práci.

Pro zájemkyně a zájemce o bližší informace k výstupům a výsledkům projektu je k dispozici také závěrečná evaluační zpráva.

 

Dvanáct našich klientů a klientek nastoupilo díky projektu na námi vytvořená tréninková pracovní místa u spolupracujících zaměstnavatelů. Díky tomu si pod dohledem zkušeného mentora mohli vyzkoušet, co konkrétní pracovní pozice na otevřeném trhu práce obnáší, získat nové pracovní zkušenosti, zvýšit své kompetence i sebevědomí. Jednalo se o skutečně pestrou paletu pozic od asistentky pedagoga a učitelky v mateřské školce, po telefonní operátorku. Čtyři klientky si návazně našly ihned pracovní uplatnění a dvě z nich se vrátily do vzdělávacího procesu (na střední a vysokou školu).

Klientům nabízíme také služby kariérové poradkyně, nacvičujeme například pohovory u zaměstnavatelů nanečisto (s účastí personální manažerky z praxe), zprostředkováváme další vzdělávání a kurzy.

 

 

Pomůžeme s dluhy

Dlouhodobě je také velká poptávka po odborném právním poradenství a to především v oblasti dluhů, které jsou velmi častou překážkou pro nalezení stabilního uplatnění na legálním pracovním trhu. Bohužel právní podpora není donátorem dostatečně finančně podporována, a tak je pro mnohé klienty a klientky tato služba nedostupná.

 

Naši práci evidujeme a vyhodnocujeme

Po celou dobu realizace projektů Kariérového centra provádíme interní evaluaci. I díky tomu věříme, že jsme lépe schopni dále rozvíjet naše silné stránky a učit se z chyb a že budeme moci tyto služby nabízet v co nejvyšší kvalitě a efektivitě našim klientům a klientkám i nadále.

 

Od 01.07.2022 se Kariérové centrum přesídlí na novou adresu – Bratislavskou 62.

Klienty a klientky prosíme, aby si svou návštěvu předem domluvili na tel. čísle 733 127 470 (Irena Provazníková) nebo 774 224 510 (Martina Horváthová).