POMOC LIDEM V TÍSNI

POMOC LIDEM V TÍSNI

Doba realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Donátor: Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

 

 

 

 

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Cílem projektu je efektivně se zapojit do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Mezi uprchlíky jsou i Romové, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a potřebují tedy speciální přístup pomoci.

IQ Roma servis má s obdobným způsobem pomoci dlouholeté zkušenosti, pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména Romům, aby se mohli zapojit do běžného kvalitního života. Naši klienti řeší často existenční problémy, které jsou velmi podobné tomu, co zažívají ukrajinští uprchlíci romské národnosti (diskriminace, neporozumění, předsudky, problémy s nalezením bydlení i zajištěním financí, apod.). Za dobu fungování organizace máme nastavené účinné nástroje pomoci.

V IQ Roma servisu jsme vytvořili dva mobilní týmy, ve kterých je vždy zkušený sociální pracovník, koordinátor pomoci a tlumočník. Tyto týmy komunikují s regionálním centrem pro pomoc uprchlíkům (KACPU) a se starosty obcí, kde jsou romští uprchlíci ubytováváni. Společně pak poskytují efektivní a rychlou pomoc potřebným.

Jako další aktivitu plánujeme návaznou pomoc poté, co se podaří vyřešit nejpalčivější problémy, aby se ukrajinští Romové mohli zapojit do české společnosti.

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310