NESCHVALTE KŘEČKOVI VÝROČNÍ ZPRÁVU, VYZÝVAJÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE POSLANCE

NESCHVALTE KŘEČKOVI VÝROČNÍ ZPRÁVU, VYZÝVAJÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE POSLANCE

Praha, 13. 4. 2022

Ombudsman Stanislav Křeček představil dnes veřejnosti zprávu o své činnosti za rok 2021. Zpráva je ale určena hlavně pro Poslaneckou sněmovnu, které je Křeček odpovědný. Proto neziskové organizace upozorňují poslankyně a poslance na Křečkovy diskriminační výroky a kontroverzní kroky, které ve zprávě pravděpodobně chybí. Za tímto účelem zpracovaly alternativní zpráva VOP. Jelikož Křeček setrvale ve veřejném prostoru dokazuje, že porušuje slib ombudsmana, vyzývají poslance, aby nevzali jeho oficiální zprávu na vědomí.

Každý rok musí veřejný ochránce práv (ombudsman) předložit Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti. Neziskové organizace upozorňují, že jak ve zprávě za rok 2020, tak i v té za rok 2021 chybí některé kroky Stanislava Křečka, který se funkce veřejného ochránce práv ujal v únoru 2020.

 

Jsme přesvědčení, že některými věcmi se Vám Stanislav Křeček ve své zprávě nepochlubí. Proto jsme zpracovali krátkou alternativní zprávu, kterou naleznete v příloze“, píše poslancům Petr Máčal z IQ Roma servis.

 

V alternativní zprávě jsou uvedeny výroky a kroky Stanislava Křečka, kterými podle názoru organizací poškozuje práci svých předchůdců a porušuje ombudsmanský slib.

Ombudsman by měl funkci vykonávat nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony a chránit neporušitelnost práv. Stanislav Křeček za dva roky dokázal, že tento slib nepochopil a setrvale ho porušuje“, upozorňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti.

 

Stanislav Křeček odmítl šetřit zákaz otců u porodu v době pandemie, nevadí mu velký počet dětí v kojeneckých ústavech, kritizoval soudy, že rušily protipandemická opatření předchozí vlády, předsudečně se vyjadřoval o Romech a dalších menšinách. Naposledy zkritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Za své výroky čelil kritice renomovaných právníků, neziskových organizací a také některých politiků. Jeho předsudečné výroky vůči Romům nyní posuzuje Evropská komise.

 

Je třeba si uvědomit, že působení Křečka už není věcí České republiky, ale má evropský rozměr. To je pro zemi, která bude za pár měsíců předsedat celé Evropské unii, velká ostuda. Takhle nemůžeme být nikdy bráni vážně“, dodává David Tišer z Ara Art.

 

Organizace upozorňují, že Křeček odrazuje Romy od podání podnětů na diskriminaci. Počet podnětů  od Romů za dva roky klesl téměř o polovinu (z původních 33 na 15 podnětů ročně).

 

Když veřejný činitel pořád dokola tvrdí, že si Romové za diskriminaci mohou sami, tak si jako Rom řeknu, že na takového člověka se nebudu obracet s žádostí o pomoc“, vysvětluje výrazný pokles podnětů Petr Máčal z IQ Roma servis.

 

Podle názoru neziskových organizací poslankyně a poslanci mohou vyvolat diskusi na plénu či ve výborech. Konfrontovat Stanislava Křečka s jeho výroky, distancovat se od nich, upozorňovat ho, že dlouhodobě porušuje slib, který složil. Až se bude zpráva o činnosti ombudsmana projednávat na plénu, mohou hlasovat tak, že jeho výroční zprávy o činnosti za léta 2020 – 2021 nevezmou na vědomí.

 

Kontakt pro media:

Jan  Milota 

mobil: +420 608 234 121

email: jan.milota@iqrs.cz