ZA ZÁŽITKY DO KLUBU!

ZA ZÁŽITKY DO KLUBU!

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna

 

 

 


ANOTACE PROJEKTU

Projekt reaguje na dlouhodobý problém u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterým je smysluplné trávení jejich volného času. Kvůli nedostatečným finančním možnostem nemohou navštěvovat komerční kroužky a tráví čas buď v domácím prostředí či v okolí bydliště, které postrádá možnosti pro kvalitní rozvoj. Mnohdy také děti tráví příliš mnoho času v online prostředí způsobem, který není příliš bezpečný. V sociálně vyloučených lokalitách je také zvýšený výskyt sociálně patologických jevů. Mládež z tohoto prostředí je tím negativně ovlivněna, což se poté projevuje i v dlouhodobém horizontu – například častou tendencí předčasně opouštět vzdělávání. S tím je pak spojená také nízká uplatnitelnost na trhu práce.

Díky předkládanému projektu se nám podaří tyty ohrožené děti a mládež dostat z často velmi nepodnětného prostředí ulice do bezpečného prostředí nízkoprahového Klubu organizace, kde se jim budou věnovat zkušení pracovníci a pracovnice, kteří jim nastíní nové přínosnější možnosti, jak naložit s volným časem, pomohou v případě komplexnějšího problému či nasměrují klienty na některou z dalších služeb organizace.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let zejména romského původu, ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o děti a mládež z nejbližšího okolí, které docházejí do nízkoprahového zařízení organizace (Klubu).

Cílem projektu je snížení patologických jevů u alespoň 120 dětí a mladistvých prostřednictvím volnočasových aktivit. K tomu nám pomůžou výlety mimo lokalitu, komunitní a rodinné akce, pravidelné vzdělávací aktivity na Klubu, volnočasové kroužky. Tyto děti a mládež tak budou moci trávit čas smysluplněji a pracovat na svém rozvoji. Posílíme u dětí kreativitu, získají zkušenosti s jiným prostředím mimo lokalitu a zlepší své školní dovednosti. Díky tomu bude možné je lépe začlenit do většinové společnosti a předejít tak opakování negativních vzorců rodiny a zacyklení se v sociálním vyloučení. Děti a mládež také navážou a prohloubí vztahy se svými vrstevníky i pracovníky organizace a dostanou se do reálného světa mimo online svět, kde tak často tráví svůj čas.

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310