ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM DO ÍKVÉČKA!

ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM DO ÍKVÉČKA!

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna

 

 

 


ANOTACE PROJEKTU

Projekt cílí především na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, převážně romského původu, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociálně vyloučená lokalita, ve které tito mladí vyrůstají, je riziková zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů.

Jejich kvalitní trávení volného času je navíc značně ztíženo složitou ekonomicko-sociální situací v rodinách, která často nedovoluje navštěvovat komerční kroužky či doučování. Mladí mají také obavy z nepřijetí na základě etnicity nebo se bojí neznámého prostředí. Tyto všechny faktory tak mohou vést k riziku navýšení patologického chování u dětí a mládeže.

Cílem projektu je díky 7 preventivním aktivitám předcházet rizikovému chování alespoň u 210 mladých lidí z přilehlé sociálně vyloučené lokality.

Tyto aktivity nabídnou kvalitní trávení volného času, který působí preventivně proti sociálně patologickým jevům.

Skupinové aktivity a jejich témata i cíle budou navázané na kyberbezpečnost, prevenci kriminality, důsledky sociálně-patologických jevů a forma i program bude odrážet aktuální zájem i potřeby cílové skupiny.

Zorganizujeme:

  • 2 komunitní akce
  • 2 sportovní aktivity
  • 2 preventivní workshopy
  • zúčastníme se Týdne nízkoprahových klubů

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310