Případové, interaktivní a rodinné konference opět v praxi

Případové, interaktivní a rodinné konference opět v praxi

Každý sociální pracovník, který pracuje s rodinami, se někdy dostal do situace, kdy si nebyl jistý, co dál. Jak nejlépe pomoci rodině? Jak zjistit a následně zajistit potřeby nezletilého dítěte? Jak probudit potenciál, který v lidech dřímá? Jak nejvhodněji řešit daný problém? A co si o tom všem myslí dítě?

IQ Roma servis z.s. již několik let intenzivně podporujeme odborníky v užívání inovativních metod práce s rodinou, které ji mohou pomoci najít řešení své situace a aktivizovat ji. Za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost aktuálně realizujeme projekt Zaostřeno na rodinu II.: Rozvíjení inovativních metod v praxi, který přímo podporuje odborníky v Jihomoravském kraji, aby metody užívali i ve své praxi.

S odborníky spolupracujeme na realizaci jak běžných případových konferencí, tak také na jejich modifikované podobě interaktivních případových konferencí. V neposlední řadě podporujeme větší využití rodinných konferencí, které vrací odpovědnost za řešení situace zpět k rodinnému kruhu.

Případové konference (PK) jsou jedna z tradičních metod práce s ohroženou rodinou a jsou velmi často využívány pracovníky sociálně právní ochrany dětí. Jde o setkání vybraných osob (rodinných příslušníků, odborníků, pracovníků OSPOD), za účelem hledání nejvhodnějšího řešení situace s ohledem na potřeby a názor dítěte. Základem úspěšné PK je vhodně stanovený cíl, který je konkrétní, zaměřen na potřeby dítěte a bez návrhů možného řešení (např. Jak zajistit Pepíčkovi bezpečné a stabilní výchovné prostředí?). Velký důraz klademe na organizaci PK, kdy nezávislý koordinátor připravuje všechny zúčastněné tak, aby věděli, co je na setkání čeká a byli připraveni. PK vždy moderuje nezávislý facilitátor, který dbá na to, aby mohli všichni zúčastnění vyjádřit svůj názor a zároveň aby byla debata vedena s ohledem na předem stanovený cíl. Výsledkem PK je akční plán, který vytváří a odsouhlasí  všichni zúčastnění.

Interaktivní případová konference (IPK) vychází ze stejného základu jako PK, je její modifikovanou verzí.  Zásadním rozdílem je větší zaměření na nezletilé dítě, průběh je méně formální a živější. Velmi specifická je příprava dítěte na setkání, kde organizátor používá různorodé pomůcky a techniky, aby byl dítěti průběh setkání co nejlépe vysvětlen a bylo na něj vhodně připraveno. IPK je vhodná technika v případě, kdy je chceme podpořit dítě ve vyjádření jeho potřeb a posílit jeho roli v procesu rozhodování. Samotnou podobu konference nezletilé dítě ovlivňuje výběrem hudby, občerstvení a celkově je více zapojen do procesu plánování a celkové výsledné podoby konference.

Rodinné konference (RK) podporují sílu samotné rodiny a blízkých osob s ní úzce propojených. Rodině je dán v rámci konference prostor, aby situaci řešila ve svém kruhu, bez účasti odborníků. Aktivuje se tak přirozená záchranná síť a dochází ke zplnomocňování zúčastněných. Zásadní je u RK role organizátora, který připravuje účastníky, zjišťuje, kdo by se mohl konference zúčastnit a je podporou pro rodinu během celé fáze přípravy. Svolat RK je vhodné ve chvíli, kdy hledáme nové zdroje uvnitř rodiny, případně když rodina prochází změnami a je nutné nastavit další plán postupu.

V rámci projektu Zaostřeno na rodinu II. podporujeme odborníky, kteří pracují s ohroženými rodinami, aby výše uvedené metody více zapojili do své praxe. Pracovnice projektu (Klára Hamplová a Lujza Demuthová) jsou metodickou a odbornou podporou pro zájemce o inovativní metody práce. Během realizace projektu budou pravidelně organizovat vzdělávací semináře a kazuistická setkání na témata, která si zvolí přímo zapojení účastníci projektu a která jsou důležitá pro jejich praxi. V lednu 2020 proběhne první setkání lokální platformy odborníků, kde zpracujeme téma motivace klientů k využití inovativních metod práce s rodinou.  Pokud máte zájem dozvědět se o metodách více, neváhejte se ozvat na níže uvedený kontakt.

 

Bc. Klára Hamplová

Odborná garantka projektu Zaostřeno II.

Tel: 775 867 367

Email: klara.hamplova@iqrs.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *