Koordinovaná spolupráce

Koordinovaná spolupráce

Příklad dobré praxe koordinované spolupráce
Na červnovou interaktivní případovou konferenci (IPK) byla organizátorkou přizvána sociální pracovnice ze sociálně aktivizační služby (dále SAS), aby nabídla při této příležitosti možnost spolupráce s matkou. Matka se spoluprací souhlasila a tato spolupráce byla zahrnuta do Akčního plánu IPK, který je výstupem interaktivní případové konference. V plánu byly zahrnuty oblasti pro spolupráci klientky a SAS a tyto oblasti byly následující: finance, bydlení a péče o domácnost.

Sociální pracovnice po první schůzce a zmapování situace u klientky zapojila do spolupráce rodinnou asistentku, aby s klientkou řešila péči o domácnost, v oblasti financí se objevilo téma exekucí, proto klientku napojila na Kariérní centrum IQRS. Při intervizích klíčové pracovnice a rodinné asistentky se po dvou měsíční spolupráci stále situace nejevila jako uspokojivá, nedařilo se naplňovat domluvené kroky, nebylo stále možné se zorientovat v situaci, klientka sociální pracovnici a rodinnou asistentku zahlcovala dalšími tématy k řešení.

Po schůzkách, kdy se klientčino chování jevilo jako značně nestandartní a chaotické, (klientka se stýkala s uživateli OPL), pracovnice společně otevřely téma podezření na užívání OPL klientky nebo možnou duševní poruchu. Klíčová pracovnice citlivě probrala podezření s klientkou, ta jej popřela. Klíčová pracovnice, rodinná asistentka i vedoucí služby následně při společné intervizi vyhodnotily možné ohrožení ročního dítěte, proto klíčová pracovnice navštívila koordinátorku případu z OSPOD, kde sdělila obavy z užívání OPL, případně duševní poruchy a pracovnice OSPOD ihned následující den navštívila domácnost klientky. Návštěva klientky pracovnicí OSPOD podezření pracovnic spíše potvrdila. Proběhlo koordinované setkání na OSPOD s pracovnicemi SAS a klientkou, kde se nastavila nová pravidla spolupráce s ohledem na zajištění bezpečí pro dceru klientky. Každý týden probíhá 1x schůzka v domácnosti a 1x v IQRS nebo doprovod klientky. Každý týden se s pracovnicí OSPOD kontaktujeme a sdělujeme si informace ohledně naplňování domluvených kroků. Na schůzce domluveno i napojení klientky na organizaci Podané ruce, které se zaměřují na léčbu a prevenci závislostí.

K dobrému nastavení spolupráce byly klíčové:

  •  intervize obou pracovnic SAS, kde díky sdíleným vhledům došlo k otevření tématu OPL a důvod,
    proč se kroky nedařilo plnit
  • spolupráce s pracovnicí OSPOD, která dohlíží na společné nastavení pravidel setkávání se SAS a
    zapojení další odborníků (Podané ruce)
  • splnění podmínky transparentnosti a jasnému nastavení sdílení/nesdílení informací se spolupráce
    s klientkou začala dařit a klientce se daří naplňovat domluvené kroky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *