VYDÁVÁME ANALYTICKÝ DOKUMENT!

VYDÁVÁME ANALYTICKÝ DOKUMENT!

V rámci projektu Důstojné bydlení pro každého, realizovaného za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj, byl vypracován Analytický dokument o postavení primární cílové skupiny na soukromém trhu s nájemním bydlením v JMK s důrazem na perspektivy otevírání soukromého nájemního trhu ohroženým skupinám pomocí podpůrných nástrojů (dávky na bydlení, garanční fondy, mediace sousedství atd.). Během výzkumu byla zjišťována zpětná vazba od ohrožených domácností, pronajímatelů, od zprostředkovatelů nájemního bydlení a dalších klíčových aktérů o aplikovatelnosti a efektivitě nástrojů prevence ztráty bydlení.

Analytický dokument sumarizuje zjištění z mapování bariér v přístupu k bydlení pro cílové skupiny a poukazuje na jejich propojenost a širší kontext. Taktéž zachytává perspektivu soukromých pronajímatelů, jejich potřeby a obavy a doporučení dobré praxe, které mají potenciál potřeby naplnit a obavy částečně tlumit.

Celý dokument si můžete přečíst zde.